Grundföreskrifter som nyligen slutat gälla

Vi på Kemikalieinspektionen håller på att se över våra grundföreskrifter. Här kan du under en övergångsperiod hitta den senast konsoliderade versionen av grundföreskrifter som nyligen slutat att gälla samt hänvisning till de föreskrifter som ersätter de gamla.

Tidigare gällande KIFS 2008:2

KIFS 2008:2 slutade gälla den 31/12 2017. 

Dokumentet omfattar alla ändringsföreskrifter till och med KIFS 2017:5.

Föreskrifter som ersätter 2008:2

Den tidigare gällande grundföreskriften KIFS 2008:2 har ersatts av följande, nya grundföreskrifter:

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer 

KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper  

Bestämmelser om träskyddsbehandlat virke har överförts till:

KIFS 2008:3 föreskrifter om bekämpningsmedel 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej