KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad innehåller tidsbegränsade undantag från de språkkrav som innebär att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Konsoliderad KIFS 2020:3

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2020:3, konsoliderad till och med KIFS 2021:1 (PDF 141 kB) , 140.3 kB.

Grundföreskrift 2020:3

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

Kemikalieinspektionens grundföreskrift (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad (PDF 25 kB) , 25 kB.

Läs mer i PM om KIFS 2020:3 (PDF 427 KB) , 426.2 kB.

Ändringsföreskrifter

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2020:3

Föreskrift/KIFS

Ändring

Huvudsakligt innehåll

KIFS 2021:1 , 102.2 kB.

Förlängd giltighetstid.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2020:3 ska fortsätta gälla till och med den 30 september 2021.

KIFS 2020:7 , 44.3 kB.

Förlängd giltighetstid.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2020:3 ska fortsätta gälla till och med den 15 mars 2021.

Senast uppdaterad 20 oktober 2021