KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad

Kemikalieinspektionens grundföreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad innehåller tidsbegränsade undantag från de språkkrav som innebär att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Konsoliderad KIFS 2020:3

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2020:3, konsoliderad till och med KIFS 2021:1 (PDF 141 kB)

Grundföreskrift 2020:3

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

2020:3, grundföreskriften (PDF 25 kB)

Läs mer i PM om KIFS 2020:3 (PDF 427 KB)

Ändringsföreskrifter

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2020:3

Föreskrift/KIFS

Ändring

Huvudsakligt innehåll

KIFS 2021:1

Förlängd giltighetstid.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2020:3 ska fortsätta gälla till och med den 30 september 2021.

KIFS 2020:7

Förlängd giltighetstid.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2020:3 ska fortsätta gälla till och med den 15 mars 2021.

Senast uppdaterad 22 mars 2021