KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Föreskriften gäller utöver EU-regler och kompletterar lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Här finns regler om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Konsoliderad KIFS 2017:8

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2017:8, konsoliderad till och med KIFS 2021:5 (PDF 325 kB) , 324.4 kB.

Grundföreskrift 2017:8

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

2017:8, grundföreskriften (PDF 2870 kB) , 2.9 MB.

Ändringsföreskrifter

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2017:8

Föreskrift/KIFS

Ändring

Huvudsakligt innehåll

KIFS 2021:5 , 63.5 kB.

Ändrade gränsvärden i bilaga 1.

Konsekvensutredning av KIFS 2021:5 , 166.4 kB.

Ändrade gränsvärden för aluminium och nytt gränsvärde för formaldehyd.

KIFS 2019:3 , 28.9 kB.

Ändrade gränsvärden i Bilaga 1.

Konsekvensutredning av KIFS 2019:3 , 447.2 kB.

Ändrat gränsvärde för krom (VI).

KIFS 2018:2 , 109.4 kB.

Ändrade gränsvärden i Bilaga 1: Särskilda säkerhetskrav avseende brännbarhet och kemiska egenskaper.

Ändrade gränsvärden för bly och bisfenol A samt nytt gränsvärde för fenol.

Senast uppdaterad 13 oktober 2021