KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Föreskriften gäller utöver EU-regler och kompletterar lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Här finns regler om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Konsoliderad KIFS 2017:8

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2017:8, konsoliderad till och med KIFS 2019:3 (PDF 284 kB)

Grundföreskrift 2017:8

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

2017:8, grundföreskriften (PDF 2870 kB)

Ändringsföreskrifter

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2017:8

Föreskrift/KIFS

Ändring

Huvudsakligt innehåll

KIFS 2018:2

Ändrade gränsvärden i Bilaga 1: Särskilda säkerhetskrav avseende brännbarhet och kemiska egenskaper.

Ändrade gränsvärden för bly och bisfenol A samt nytt gränsvärde för fenol.

KIFS 2019:3

Ändrade gränsvärden i Bilaga 1.

Konsekvensutredning av KIFS 2019:3

 Ändrat gränsvärde för krom (VI).

Senast uppdaterad 9 juni 2020