KIFS 2005:7 om klassificering och märkning

Föreskriften införlivar regler från de EG-direktiv om klassificering och märkning av ämnen och blandningar som gällde tidigare.

Föreskriften KIFS 2005:7 gällde parallellt med klassificerings- och märkningsförordningen (CLP) under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017. Efter detta datum ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Märkning enligt äldre regler kan dock fortfarande förekomma på kemiska produkter som används på arbetsplatser och på konsumentprodukter som finns i hemmen.

Konsoliderad KIFS 2005:7

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2005:7 konsoliderad till och med KIFS 2017:4 (PDF 1380 kB) , 1.4 MB.

Grundföreskrift KIFS 2005:7

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

KIFS 2005:7 (PDF 643 kB) , 642.2 kB.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2005:7

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2005:7

Föreskrift/KIFS

Ändring

Huvudsakligt innehåll

KIFS 2017:4 , 1000.6 kB.

PM om ändringsföreskriften 2017:4 , 1012.4 kB.


KIFS 2010:5 , 34.2 kB.

PM om ändringsföreskriften 2010:5 , 36.9 kB.


KIFS 2009:3 , 33 kB.KIFS 2008:4 , 184.4 kB.KIFS 2007:5 , 114 kB.KIFS 2006:6 , 75.8 kB.Senast uppdaterad 6 februari 2021