Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS)

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsföreskrifterna publiceras i särskilda författningssamlingar. Kemikalieinspektionens föreskrifter har beteckningen KIFS.

Kemikalieinspektionen har tre grundföreskrifter, 2017:7, 2017:8 och 2022:3. De ändras genom ändringsföreskrifter.

  • Grundförfattning är en ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.
  • Ändringsförfattning är en författning som ändrar en tidigare utgiven författning.
  • Konsoliderad version är en sammanställning av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter 2022 (PDF 140 kB) , 139.9 kB.

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, formaldehyd i träbaserade skivor, elektrisk och elektronisk utrustning och GMO.

Gå till KIFS 2017:7

KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Föreskriften gäller utöver EU-regler och kompletterar lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Här finns regler om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Gå till KIFS 2017:8

KIFS 2022:3 om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel träder i kraft den 1 maj 2022 och ersätter våra tidigare föreskrifter, KIFS 2008:3.

Gå till KIFS 2022:3

Senast uppdaterad 24 november 2022