Förbered dig för Brexit

Brexit

Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020. Under en övergångsperiod fram till den 31 december 2020 kommer företag och EU-medborgare ha samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Det innebär att det inte blir några praktiska förändringar för dig som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel till och från Storbritannien under övergångsperioden. Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien pågår.

EU/EES-länderna utgör en gemensam inre marknad där större delen av kemikalielagstiftningen är harmoniserad. Storbritanniens utträde ur EU innebär att landet inte längre är en del av den gemensamma marknaden. Under en övergångsperiod fram till 31 december 2020 fortsätter dock EU:s lagstiftning att gälla i Storbritannien.EU/EES-länderna utgör en gemensam inre marknad där större delen av kemikalielagstiftningen är harmoniserad. Storbritanniens utträde ur EU innebär att landet inte längre är en del av den gemensamma marknaden. Under en övergångsperiod fram till 31 december 2020 fortsätter dock EU:s lagstiftning att gälla i Storbritannien.

Protokoll om Irland och Nordirland

Enligt ett protokoll som är en del av utträdesavtalet kommer större delen av EU:s kemikalielagstiftning fortsätta att gälla på Nordirland även efter övergångsperiodens slut. Det betyder att Storbritanniens utträde ur EU inte innebär stora förändringar för dig som handlar med företag på Nordirland. De EU-lagstiftningar som kommer att fortsätta gälla på Nordirland framgår av Bilaga II i protokollet. Exempelvis finns inte Avfallsdirektivet med Bilaga II, vilket innebär att företag på Nordirland inte ska anmäla sina varor till SCIP-databasen.

Protokollet om Irland och Nordirland finns på EUR-lex, ingången till EU-rättenlänk till annan webbplats

EU och Storbritannien förhandlar om ett frihandelsavtal som ska börja gälla i samband med att övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. I dagsläget vet vi inte hur avtalet kommer att vara utformat, men oavsett hur det blir behöver du som på ett eller annat sätt berörs av Storbritanniens utträde förbereda dig för förändringar den 1 januari 2021.

Efter övergångsperioden kommer Storbritannien att införa regler som motsvarar dagens EU-lagstiftningar i sina nationella lagstiftningar. Det gäller till exempel regler som motsvarar Reach-, CLP- och Biocid-förordningarna.

Förändrade roller

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven i kemikaliereglerna. För att veta vilket ansvar och vilka skyldigheter du har behöver du identifiera din roll i leverantörskedjan. Du som importerar produkter direkt från länder utanför EU/EES har ofta ett större ansvar jämfört med om du bara säljer vidare produkter från leverantörer inom gemenskapen. Efter övergångsperioden kommer du som handlar med Storbritannien sannolikt att få en annan roll i leverantörskedjan. Exempelvis kan du som för in kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor från Storbritannien till Sverige komma att betraktas som importör, istället för distributör.

Som importör ställs det mer omfattande krav på dig, till exempel

  • kan du bli registreringsskyldig enligt Reach-förordningen
  • kan du inte längre nyttja ett tillstånd enligt Reach-förordningen som har beviljats ett företag baserat i Storbritannien
  • kan du behöva anmäla ämnen och blandningar enligt CLP-förordningen
  • du som köper biocider från brittiska företag måste, enligt Biocid-förordningen, försäkra dig om att företaget har utsett en enda representant, och att både företaget och representanten anges i artikel 95-listan
  • ska du, enligt RoHS-direktivet och Leksaksdirektivet, förse elektrisk och elektronisk utrustning samt leksaker med dina kontaktuppgifter och ha EU-försäkran om överensstämmelse (DoC)
  • betraktas du som tillverkare enligt reglerna för tvätt och rengöringsmedel och ska därmed ange innehållet i dina konsumentprodukter på en webbsida
  • som exportör till Storbritannien kan du behöva anmäla export av vissa farliga ämnen enligt PIC-förordningen.

Läs mer om de krav som ställs beroende på din roll i leverantörskedjan.

Andra webbplatser med information om Brexit

Echas information om Brexit för dig som berörs av Reach-, CLP-, PIC- eller Biocidförordningenlänk till annan webbplats

Regeringskansliets information om Brexitlänk till annan webbplats

Kommerskollegiums information om Brexitlänk till annan webbplats

Tullverkets information om Brexitlänk till annan webbplats

Europeiska kommissionens information om Brexit för dig som berörs av växtskyddsmedellänk till annan webbplats

Health and Safety Executive, kemikaliemyndigheten i Storbritannienlänk till annan webbplats

Svensk Handels information om Brexitlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 17 november 2020