CLP-förordningen

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar och rättelser som inte finns med fullt ut i den konsoliderade versionen:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/692 Länk till annan webbplats. av den 16 februari 2022, den artonde tekniska anpassningen, ATP18. Läs mer om ändringarna i ATP 18.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/849 Länk till annan webbplats. av den 11 mars 2021, den sjuttonde tekniska anpassningen, ATP17. Läs mer om ändringarna i ATP 17.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till CLP finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 maj 2022