CLP-förordningen

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar och rättelser som inte finns med fullt ut i den konsoliderade versionen:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1182länk till annan webbplats av den 19 maj 2020, den femtonde tekniska anpassningen, ATP 15. Läs mer om ATP 15.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/217länk till annan webbplats av den 4 oktober 2019, den fjortonde tekniska anpassningen, ATP 14. Läs mer om ATP 14.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till CLP finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 19 februari 2021