Echas klassificerings- och märkningsregister

Tillverkare och importörer behöver lämna information om klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Informationen samlas i en databas, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret, som upprätthålls av Echa.

Sök i databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Sök i databasen

Databasen innehåller klassificerings- och märkningsinformation om fler än 100 000 ämnen på EU:s marknad och har samlats in genom miljontals anmälningar från olika företag.

Mer information om vad som ingår, hur informationen visas och hur du söker i databasen.

Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

Tillverkare av ämnen och importörer av ämnen eller blandningar ska anmäla sina ämnen till den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister. Ämnen ska anmälas inom en månad från det att de släppts ut på marknaden. Nedströmsanvändare och distributörer ska inte anmäla ämnen eftersom skyldigheten endast berör tillverkare och importörer.

Faktablad om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej