Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Samverkansprojekt inom kemikalietillsyn

Kemikalieinspektionen erbjuder kommuner och länsstyrelser att återkommande vara med i gemensamma projekt inom olika tillsynsområden. Det har visat sig att samverkansprojekt är en uppskattad form av vägledning där de medverkande får varva teori med praktisk tillsyn.

Varje projekt startar med utbildningsträffar och under projektets gång erbjuds stöd till kommunerna via ett webbaserat nätverk, skriftligt vägledningsmaterial och personliga kontakter.

Syftet med samverkansprojekten är att öka kunskapen om aktuellt regelområde hos inspektörerna och samtidigt öka möjligheterna till en mer enhetlig och effektiv tillsyn över landet.

Här kan du läsa om tidigare samverkansprojekt.

Samverkansprojekt om barnskydd 2023

Under 2023 kommer vi att genomföra ett samverkansprojekt med temat "kontroll av barnskyddande förslutning i detaljhandeln". Projektet startas upp i början av april 2023. Den här gången kommer all vägledning till kommunerna att ske digitalt. All information som behövs för att delta i samverkansprojektet kommer att finnas på Tillsynswebben, så om du är inspektör och vill delta i projektet, se till att registrera dig redan nu så att du får tillgång till Tillsynswebben.

Projektet håller på att planeras just nu, mer information kommer.

Senast uppdaterad 17 januari 2023