Tidigare samverkansprojekt

Innehållsförteckning:

Tillsyn av bekämpningsmedel 2021

Under 2021 genomförde vi ett nationellt projekt med Sveriges kommuner. Projektets fokus var tillsyn av bekämpningsmedel som har krav om godkännande i Sverige. Vi kontrollerade både biocidprodukter och växtskyddsmedel hos primärleverantörer och återförsäljare. Syftet med inspektionerna var att öka företagens medvetenhet om de regler som finns rörande bekämpningsmedel samt att stödja kommunerna i deras tillsyn på detta område. För en säker användning av bekämpningsmedel krävs att produkterna har en korrekt märkning och att återförsäljaren uppfyller sin informationsplikt i mötet med kunden. En korrekt användning av dessa produkter säkerställer skyddet för hälsa och miljö.

Resultaten av projektet finns i rapporten Tillsyn 4/22: Tillsyn av bekämpningsmedel 2021.

Information om farliga ämnen i varor 2019

Under 2019 genomförde vi ett nationellt projekt med Sveriges kommuner. Projektets fokus var information om farliga ämnen i varor. Vi kontrollerade biocidbehandlade varor och information om ämnen på kandidatförteckningen. Syftet med inspektionerna var att öka företagens medvetenhet om de regler som finns rörande information om farliga ämnen i varor samt att stödja kommunernas tillsyn på detta område. Information om farliga ämnen i varor är viktigt för att konsumenter ska kunna göra medvetna val när de handlar.

Rapport: Information om farliga ämnen i varor

Hantering av växtskyddsmedel på golfbanor 2018

Under hösten 2018 och våren 2019 genomförde vi ett nationellt projekt för att vägleda kommuner i tillsyn kring hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Projektet riktade sig till de kommuner som har tillsynsansvar för en eller flera golfbanor. Projektet genomfördes i samarbete med Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet samt Jordbruksverket.

Syftet med projektet var att i samarbete med kommunerna och golfklubbarna:

  • Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn.
  • Öka golfklubbarnas kunskap om regler för och hantering av växtskyddsmedel på golfbanor.
  • Öka tillsynsmyndigheternas kunskap om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor.

Mer information och rapport hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Stora återförsäljare av växtskyddsmedel 2017

Under 2017 drev Kemikalieinspektionen tillsammans med åtta jordbruksintensiva kommuner ett samverkansprojekt med inriktning på stora återförsäljare av växtskyddsmedel. Syftet med att inspektera stora återförsäljare av växtskyddsmedel var att förbättra förutsättningarna för att reglerna följs för ett stort antal växtskyddsmedel nedströms i distributionskedjan. Samtidigt samarbetade vi med involverade kommuner för att ta fram en effektiv och tydlig vägledning för den här typen av tillsyn.

Rapport: Tillsyn av återförsäljare av växtskyddsmedel

CLP-märkning i detaljhandeln 2017

Under hösten 2017 genomförde vi tillsammans med inspektörer från 117 kommuner ett samverkansprojekt med fokus på tillsyn av kemiska produkter i handeln. I projektet granskades att kemiska produkter i handeln var märkta enligt CLP-förordningen, märkta på svenska och att produkterna var försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävdes.

Rapport: Märkning av kemiska produkter i handeln

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015

Under 2015 genomförde Jordbruksverket tillsammans med Kemikalieinspektionen ett samverkansprojekt med inriktning på bekämpningsmedel i jordbruket.

Mer information och rapport från projektet hittar du hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.

Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014

Under 2014 genomförde vi ett projekt om smycken i detaljhandeln tillsammans med ett hundratal kommuner.

Rapport: Smycken i detaljhandeln

Reach-tillsyn 2012/2013

Under 2012–2013 genomförde vi ett projekt tillsammans med Naturvårdsverket som fokuserade på Reach-förordningen.

Mer information och rapport hittar du på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kemikalier i jordbruket 2010/2011

Under 2010–2011 genomfördes ett samverkansprojekt om granskning av växtskyddsmedel och dess användningsvillkor. Syftet var att minska hälso- och miljörisker genom att öka kunskapen om säker hantering av växtskyddsmedel. Projektet genomfördes tillsammans med Jordbruksverket och 133 kommuner.

Rapport: Kemikalier i lantbruket

Kemikalier i detaljhandeln (KID) 2009/2010

Under 2009–2010 genomförde vi ett samverkansprojekt tillsammans med 129 kommuner gällande kemiska produkter som säljs till konsumenter i detaljhandeln.

Rapport: Kemikalier i detaljhandeln

Senast uppdaterad 5 oktober 2022