Bi på gul blomma.

Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen

Sommaren är kommen! Hur har ni det? Kanske några av er redan har gått på semester för en välförtjänt vila. På Kemikalieinspektionen håller vi på att runda av diverse arbetsuppgifter inför semestern.

Här kommer information om aktiviteter som vi har planerat för hösten och vägledning i form av filmer som ni kan titta på när tid bjuds.

Var med och utveckla nya mål för kontrollen av växtskyddsmedel!

Snart påbörjas arbetet med att ta fram nya mål för den nationella kontrollplanen (NKP). Du som arbetar på någon av kontrollmyndigheterna är välkommen att bidra i detta arbete. Vi efterlyser även representanter som vill delta i vår referensgrupp av sakkunniga.

För växtskyddsmedel blir startskottet workshopen under webbinariet den 12 september. Mer beskrivning av webbinarium hitta du nedan.

Vill du veta mer?

NKP är ett krav enligt kontrollförordningen (EU-förordning 2017/625) och ett viktigt verktyg för att kunna göra rätt prioriteringar i kontrollen. I Sverige drivs arbetet av NKP-gruppen. Mer information finns på NKP-webben Länk till annan webbplats..

NKP-gruppens senaste arbete med ny målstruktur och ny arbetsprocess finns som en nyhet på vår Tillsynswebb 2024-06-10: ”Var med och utveckla nya mål för kontrollen av växtskyddsmedel!”

Webbinarium om kontroll av växtskyddsmedel

Tillsammans med Jordbruksverket bjuder vi in dig som arbetar med kontroll av växtskyddsmedel till vårt årliga webbinarium om kontrollförordningen den 12 september 2024. Webbinariet riktar sig till kommuninspektörer, kontrollanter hos länsstyrelsen, chefer med flera. En anmälningslänk skickas ut i början av september.

Som en del av webbinariet håller vi i år en intressant workshop för att inhämta förslag från er till nya mål för den nationella kontrollplanen (NKP).

Utöver ovannämnda arbete med de nya målen kommer vi också att informera om förra årets kontrollresultat (årliga rapporten) samt planerade aktiviteter för 2025. Dessutom får vi höra mer om hur kontrollarbetet i en kommun går till i praktiken. Det ser vi fram mot!

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp under webbinariet är du välkommen att mejla dem till: eva.rackow@kemi.se eller asa.skytt@kemi.se.

Nu kan ni anmäla er till höstens grundseminarium om tillsyn

Kemikalieinspektionen kommer under oktober att erbjuda ett tvådagars grundseminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln. Seminariet kommer att hållas 15 - 16 oktober 2024 i anslutning till Kemikalieinspektionens lokaler i Sundbyberg.

Grundseminariet är riktat mot inspektörer som arbetar med tillsyn av kemikalier på kommunal eller regional nivå. Vi kommer att övergripande gå igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus kommer att ligga på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Anmäl er här! Länk till annan webbplats. Antalet platser är begränsat, så det är först till kvarn som gäller.
Här kan ni läsa mer om grundseminariet. Länk till annan webbplats.

Tillgängliga vägledningsfilmer

Under våren har Kemikalieinspektionen i samverkan med Naturvårdsverket tagit fram vägledningsmaterial som du har fortsätt tillgång till.

Webbinarium om Reach hos nedströmsanvändare: Den 18 april 2024 hölls ett webbinarium om nytt vägledningsmaterial för tillsyn av Reach hos nedströmsanvändare. Vägledningsmaterialet togs fram som en del av fokusområde Reach i den ”Nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken”. Det består av en checklista och tillhörande handledning för tillsyn av Reach hos nedströmsanvändare.

Ni hittar inspelningen samt länk till det nya vägledningsmaterialet på Naturvårdsverkets webb: Webbinarium om Reach hos nedströmsanvändare (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats..

Webbinarium om nya EU-förordningen om fluorerade växthusgaser: I maj hölls också ett webbinarium om förändringarna i nya F-gasförordningen. Om ni missade webbinariet när det sändes kan ni nu se det i efterhand via den här länken Länk till annan webbplats..