Bild på kemisk produkt med barnskyddande förslutning

Tillsyn barnskyddande förslutningar

Under 2023 samarbetar Kemikalieinspektionen och Sveriges kommuner i ett tillsynsprojekt om kemiska produkter i detaljhandeln. Inspektörerna på kommunernas miljökontor kommer att kontrollera att kemiska produkter som kan orsaka allvarliga hälsofaror har en godkänd barnskyddande förslutning och att den fungerar.

Vad är barnskyddande förslutning och för vilka produkter krävs det?

Företag som säljer kemiska produkter har ansvar för att se till att produkterna är förpackade på rätt sätt. I vissa fall innebär det att det kan finnas krav på att förpackningen ska vara försedd med en barnskyddande förslutning.

Reglerna om barnskyddande förslutning gäller för produkter som kan ge allvarliga hälsofaror och som säljs till allmänheten. Det kan till exempel handla om produkter som är klassificerade som frätande eller produkter som kan ge kemisk lunginflammation om produkten hamnar i luftvägarna. Utifrån produkternas faromärkning kan företagen själva kontrollera att produkter har barnskyddande förslutning i de fall det krävs.

Den barnskyddande förslutningen ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förpackningen kräver viss koordination för att öppnas. Förslutningarna kan se olika ut, men de ska vara testade och uppfylla vissa kvalitetskrav i standarder.

Reglerna för barnskyddande förslutning gäller i alla EU-länder och finns i CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Förordningen innehåller bland annat regler för hur kemiska produkter som säljs eller som på annat sätt släpps ut på marknaden ska klassificeras, märkas och förpackas. Reglerna finns för att människors hälsa och miljön inte ska komma till skada.

Här hittar du information om barnskyddande förslutningar

Kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar

Barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning

Mer information

Har du frågor till oss? Kontakta oss via vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen.

Senast uppdaterad 2 maj 2023