Online Ecommerce Shop Or Shopping Application On Laptop

Tillsyn av företag som säljer varor genom dropshipping

Innehållsförteckning:

Säljer du varor på nätet genom så kallad dropshipping? Då är det viktigt att du har koll på kemikaliereglerna. Under hösten 2022 kommer Kemikalieinspektionen att kontrollera företag som säljer varor på nätet genom dropshipping.

De flesta varor innehåller kemikalier som gör att de kan omfattas av kemikaliereglerna. Det gäller även vardagsvaror som kläder, smycken, elektronik och leksaker. Reglerna är till för att varorna ska vara säkra, både för den som använder dem och för miljön.

Om du säljer varor inom Sverige och EU har du ett ansvar för att se till att varorna är säkra och lever upp till kraven i lagstiftningen. Det gäller även om du säljer varor på nätet via e-handel.

Under hösten kommer Kemikalieinspektionen göra kontroller av e-handelsföretag, och särskilt fokusera på företag som säljer varor genom så kallad dropshipping.

Vilket ansvar har du?

Dropshipping innebär vanligtvis att en kund beställer en vara från ditt företag, som du sedan beställer i kundens namn hos en annan leverantör i eller utanför EU. Leverantören skickar varan direkt till kunden, men det är ditt företag som tar emot betalningen från kunden. Då kan du vara ansvarig för att se till att varan är säker och uppfyller kemikaliekraven. Det gäller även om du beställer varan för någon annans räkning och inte har varan i lager själv.

Hur kan du se till att varorna du säljer är säkra?

För att vara säker på att varorna du säljer lever upp till kemikaliekraven behöver du säkerställa att de inte innehåller kemiska ämnen som är förbjudna eller begränsade, och veta om de innehåller ämnen som du ska informera dina kunder om. Du kan också behöva se till att varorna är märkta enligt reglerna och att du har tillgång till den dokumentation som krävs.
Läs mer om vilka regler som gäller kemikalier i varor och vilket ansvar du har.

Här är några tips och råd om hur du kan göra:

  • Ta reda på vilka kemikaliekrav som gäller för just dina varor.
  • Ställ krav på dina leverantörer, till exempel på att varorna ska vara fria från ämnen som är förbjudna.
  • Ta bort varor som inte lever upp till kemikaliereglerna ur ditt sortiment.

Hitta fler råd och tips på Kemikalieinspektionens hemsida.

Vad händer om du säljer en otillåten vara?

Om vi eller en annan tillsynsmyndighet upptäcker att du säljer otillåtna varor kan du bli anmäld till åklagare vilket kan leda till att en domstol beslutar att du ska betala böter. I andra fall kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Du kan också bli tvungen att sluta sälja varorna eller dra tillbaka varor från dina kunder. Det gäller även om du har sålt varorna i god tro.

Mer information

Har du frågor till oss? Kontakta oss via vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen.

Senast uppdaterad 2 maj 2023