Två händer som styr radiostyrd elektronik med en konsoll

Tillsyn av företag som säljer hemelektronik

Innehållsförteckning:

Säljer du hemelektronik? Då är det viktigt att du har koll på kemikaliereglerna. Under hösten 2022 kommer Kemikalieinspektionen att kontrollera företag som säljer hemelektronik.

Varje år kontrollerar Kemikalieinspektionen hemelektronik som säljs på svenska marknaden, för att se om produkterna följer kemikalielagstiftningen. Med hemelektronik menar vi elektriska eller elektroniska produkter som används i hemmet. Vi hittar ofta brister i hemelektronik, till exempel att produkterna saknar CE-märkning eller innehåller förbjudna ämnen. Av denna anledning kommer vi fortsätta kontrollera denna produktgrupp. Du som säljer hemelektronik kan komma att ingå i våra kontroller. Därför vill vi göra dig uppmärksam på vilka regler inom kemikalieområdet som gäller för elektriska och elektroniska produkter.

Vad gäller för min produkt?

Elektriska och elektroniska produkter måste uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen för att få säljas. Det finns kemikaliekrav för dessa produkter i flera olika regelverk. En och samma produkt omfattas oftast av flera regelverk samtidigt.
Läs om reglerna för elektronik på Kemikalieinspektionens webbplats

Varför finns kemikalieregler för elektronik?

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla många olika kemiska ämnen. En del av dem kan orsaka problem för vår hälsa och för miljön vid tillverkning och användning, men också när materialet återvinns eller blir till avfall. De farliga ämnen som vi ofta hittar i hemelektronik är bly i lödningar samt ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i plast.

Vilket ansvar har jag?

Du som säljer elektriska och elektroniska produkter har ansvar för att produkterna är säkra och att de uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Du behöver bland annat ha koll på om dina produkter innehåller några kemiska ämnen som är förbjudna eller begränsade eller som du behöver informera dina kunder om. Du behöver också kontrollera att din produkt är märkt enligt reglerna och att du har eller kan få tag i den dokumentation som krävs.

Hur ser jag till att min produkt följer reglerna?

Ställ krav på dina leverantörer. Du hittar tips om hur du kan göra detta på vår webbplats: Ställ kemikaliekrav - varor - Kemikalieinspektionen

Vad händer om jag säljer en vara med förbjudna ämnen i?

En vara får inte säljas om den har för höga halter av förbjudna ämnen och det är ditt ansvar att se till att den inte har det. Varor som innehåller för höga halter förbjudna ämnen måste du även dra tillbaka från företagskunder, till exempel återförsäljare. I vissa fall kan det bli aktuellt med återkallelse från konsument. Om vi som tillsynsmyndighet upptäcker innehåll av för höga halter av förbjudna ämnen är vi också skyldiga att anmäla överträdelsen som misstanke om miljöbrott till Åklagarmyndigheten. De gör en bedömning av om ärendet ska utredas vidare. Den vanligaste påföljden är företagsbot. För vissa brister i märkningen kan det bli aktuellt med miljösanktionsavgift.

Du kan läsa om tidigare kontroller som vi har gjort i denna rapport om du är intresserad: Tillsyn 10/21: Hemelektronik 2021 - Kemikalieinspektionen

Du är välkommen att ställa frågor till oss om det är något du undrar över.
Ring eller skicka in dina frågor

Senast uppdaterad 2 maj 2023