Händer som håller i doftolja eller eterisk olja

Tillsyn av företag som säljer doftoljor eller eteriska oljor

Säljer du doftoljor eller eteriska oljor? Då är det viktigt att du har koll på de kemikalieregler som gäller. Under 2023 kommer vi på Kemikalieinspektionen att kontrollera företag som säljer produkter av den här typen. Vi kommer framför allt att fokusera på företag som tillverkar, byter namn, packar om eller tar in oljorna till Sverige för att sälja produkterna vidare.

Varför kontrollerar vi doftoljor och eteriska oljor?

Doftoljor eller eteriska oljor är kemiska produkter och kan bestå av ämnen eller blandningar av ämnen som kan ge allergier och upphov till kemisk lunginflammation. De kan också vara brandfarliga. Vi har bland annat sett att det finns doftoljor och eteriska oljor som saknar märkning eller som har dålig märkning.

Vilka krav finns det på företagen?

Eftersom doftoljor och eteriska oljor är kemiska produkter så finns det kemikalieregler som säger att företag som säljer de här produkterna ska lämna information till dem som använder produkterna. Flaskorna kan till exempel behöva ha en märkning på svenska som ger information om produktens farliga egenskaper. Märkningen behöver finnas på varje flaska och är viktigt för att den som använder produkterna ska kunna skydda sig.

Regler för doftoljor och eteriska oljor

Kemikaliereglerna i Sverige baseras på EU-lagstiftning. Reglerna handlar till exempel om att produkterna ska klassificeras och märkas på rätt sätt. Att klassificera innebär att bedöma hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror. Hur produkten klassificeras avgör bland annat hur produkten ska märkas. Det finns också krav på att företag måste anmäla sin verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Här nedanför hittar du en kort beskrivning av de kemikalieregler som gäller för kemiska produkter.

CLP-förordningen (EG nr 1272/2008)

I CLP- förordningen finns regler om hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas. Till exempel finns det regler om att produkter ska märkas på svenska och regler som gäller produkters förpackning. Bland annat ska farliga produkter som säljs till privatpersoner vara försedda med barnskyddande förslutning och ha en så kallad kännbar varningsmärkning när det krävs.

Om du marknadsför och säljer kemiska produkter i en webbutik behöver du informera kunderna om produktens farliga egenskaper. Till exempel ska viss information som finns på etiketten på förpackningen vara synlig på webbplatsen där du marknadsför produkten.

Läs mer om CLP-förordningen

Läs mer om försäljning i webbutik

Reach-förordningen (EG nr 1907/2006)

I Reach-förordningen finns bland annat regler om säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad ska lämnas till yrkesmässiga användare för kemiska produkter som klassificeras som farliga. Om du säljer till yrkesmässiga användare eller till någon som säljer produkten vidare ska du i regel lämna ett säkerhetsdatablad till dessa kunder. För produkter som säljs i Sverige ska bladen vara skrivna på svenska.

Läs mer om Reach-förordningen

Läs mer om reglerna för säkerhetsdatablad

Krav på att anmäla till Kemikalieinspektionens produktregister

Om du yrkesmässigt tillverkar eller för in doftoljor eller eteriska oljor till Sverige behöver du anmäla din verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Reglerna gäller även om du i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på produkter. Du måste anmäla din verksamhet senast när du startar den och du måste också lämna in en produktanmälan om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg. Reglerna finns i Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och i 3 kap. KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer om att anmäla verksamheten och produkterna till produktregistret

Läs mer om reglerna som gäller för kemiska produkter

Råvaror i kosmetika är också kemiska produkter

Råvaror som används vid tillverkning av kosmetika räknas också som kemiska produkter och då gäller reglerna i kemikalielagstiftningen. Exempel på råvaror är doftämnen, fetter, oljor, bivax, växtextrakt, färgämnen och tensider.

Så kallade kosmetiska kit betraktas däremot inte som kemiska produkter utan som kosmetiska produkter. Kosmetiska kit är ett begrepp som innebär att ingredienser är förpackade ihop med ett färdigt recept för att kunden själv ska tillverka en kosmetisk produkt.

Läs mer om reglerna för kosmetiska produkter

Hur går tillsynen till?

Vi kommer att kontakta ett antal företag som säljer doftoljor och eteriska oljor. Vi kommer att begära in dokumentation som till exempel bilder på etiketter och information om vad produkterna innehåller.

Vad händer om företaget inte följer reglerna?

Om vi i vår kontroll hittar fel kontaktar vi företaget så att felen kan rättas till. Om vi upptäcker vissa typer av brister, exempelvis att farliga produkter inte är märkta på svenska, är vi skyldiga att anmäla överträdelsen som misstanke om miljöbrott till Åklagarmyndigheten. De gör en bedömning av om ärendet ska utredas vidare. Den vanligaste påföljden är en företagsbot. För vissa brister i märkningen kan det bli aktuellt med en miljösanktionsavgift.

Mer information

Hör gärna av dig till vår regelrådgivning om du har frågor om reglerna som gäller för dina produkter.

Fråga Kemikalieinspektionen - Kemikalieinspektionen


Senast uppdaterad 31 augusti 2023