Cockroach on bread isolated on white background. Contagion the disease, Plague concept.

Tillsyn av företag som säljer biocidprodukter via e-handel

Innehållsförteckning:

Säljer du biocidprodukter via e-handel? Då är det viktigt att du har koll på kemikaliereglerna för biocider. Under hösten 2022 kommer vi på Kemikalieinspektionen att kontrollera företag som säljer biocidprodukter via e-handel. Vi kommer framför allt att fokusera på försäljning av rått- och musmedel samt mygg- och insektsmedel.

Vad är en biocidprodukt?

En biocidprodukt är ett ämne eller en blandning av ämnen som är avsedd att använda som ett skydd mot skadedjur eller skadliga organismer. Det kan till exempel vara medel mot råttor och möss, insektsmedel, myggmedel, desinfektionsmedel, träskyddsmedel, medel som ska förebygga mögel med mera.

Även produkter som är behandlade med biocider kan i vissa fall betraktas som biocidprodukter. Det gäller till exempel friluftskläder, myggarmband och myggnät som har behandlats med en biocid för att avskräcka myggor eller hundfiltar som ska hålla loppor och andra insekter borta.

Läs mer om olika typer av biocidprodukter

Läs mer om textilprodukter som betraktas som biocidprodukter

Vad gäller för biocidprodukter?

Biocidprodukter måste som regel vara godkända av oss på Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas i Sverige. Bara för att en biocidprodukt är godkänd i ett annat EU-land så innebär det inte automatiskt att den är tillåten att sälja i Sverige.

Läs mer om reglerna för biocidprodukter

Vilket ansvar har jag?

Du som säljer biocidprodukter i Sverige är ansvarig för att de produkter du säljer är godkända och utvärderade för användning i Sverige. Produkterna måste vara märkta på svenska och det måste exempelvis finnas information om produkten har farliga egenskaper. Du måste även upplysa kunderna om att man måste använda produkten med försiktighet och följa instruktionerna på förpackningen.

Ett bra första steg är att ta reda på om du har biocidprodukter i sortimentet och om de är tillåtna att sälja i Sverige. Det är alltid bra att ställa krav på dn leverantör redan när du köper in produkterna.

Läs mer om att ställa krav på dina leverantörer

Krav på information vid e-handel

Vid marknadsföring och försäljning av biocidprodukter på internet kan du bland annat behöva informera kunderna om produktens farliga egenskaper. Till exempel ska viss information som finns på etiketten på förpackningen vara synlig på webbplatsen där du marknadsför produkten. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet.

Visa märkning vid e-handel Länk till annan webbplats.

När du marknadsför biocidprodukter måste webbplatsen dessutom innehålla annan information, till exempel en upplysning om att man ska använda produkten på ett säkert sätt och ta del av upplysningarna på förpackningen före användning.

Information vid e-handel med biocidprodukter Länk till annan webbplats.

Varför finns kemikalieregler för biocidprodukter?

Biocidprodukter räknas som bekämpningsmedel och när de används kan de medföra risker för människor, djur och miljön. Därför måste biocidprodukter oftast vara godkända innan de får säljas eller användas i Sverige.

Vad händer om jag inte följer reglerna?

Om vi i vår tillsyn av ett företag hittar fel kontaktar vi företaget så att felen kan rättas till. Om vi upptäcker vissa typer av brister, exempelvis att du säljer biocidprodukter som inte är tillåtna, är vi skyldiga att anmäla överträdelsen som misstanke om miljöbrott till Åklagarmyndigheten. De gör en bedömning av om ärendet ska utredas vidare. Den vanligaste påföljden är en företagsbot. För vissa brister i märkningen kan det bli aktuellt med en miljösanktionsavgift.

Mer information

Sök bland våra tillsynsrapporter för att få information om liknande projekt.

Kemikalieinspektionens tillsynsrapporter

Du är välkommen att ställa frågor till oss om det är något du undrar över.
Ring eller skicka in dina frågor

Senast uppdaterad 2 maj 2023