Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Konsekvenser av den nya marknadskontrollförordningen

Tillsynen av de flesta EU-förordningar som Kemikalieinspektionen ansvarar för omfattas av den nya marknadskontrollförordningen som trädde i kraft den 16 juli 2021. I Sverige har regeringen ännu inte formellt utsett någon marknadskontrollmyndighet för kemikalietillsynen.

Den nya marknadskontrollförordningen Länk till annan webbplats. trädde i kraft den 16 juli 2021. Tillsynen av de flesta EU-förordningar som Kemikalieinspektionen ansvarar för omfattas numera av marknadskontrollförordningen istället för miljöbalken. Det innebär att bestämmelser om hur tillsynen av till exempel Reach, CLP och biocidförordningen ska genomföras nu ligger under marknadskontrollförordningen. Däremot omfattas inte tillsynen enligt Växtskyddsmedelsförordningen och den nationella kemikalielagstiftningen.

I Sverige har det ännu inte formellt utsetts någon marknadskontrollmyndighet för kemikalietillsynen. I avvaktan på detta har i Kemikalieinspektionen därför beslutat att begränsa sin tillsyn av de lagstiftningar som omfattas av marknadskontrollförordningen fram till dess att myndigheten har fått ett utpekat marknadskontrollmandat. Det innebär att

  • vi inte startar nya ärenden eller beslutar om föreläggande och förbud
  • vår tipshantering är begränsad.

För Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning innebär det att vi ställer in våra planerade vägledningsaktiviteter under hösten 2021, det vill säga

  • grundseminariet som skulle genomföras digitalt den 25, 26 och 28 oktober
  • fördjupningsseminariet om märknings- och förpackningsregler för kemiska produkter i detaljhandeln.

Om du har frågor om detta kan du kontakta oss via kemi@kemi.se eller på telefon 08-519 41 100.

Du som är inspektör kan logga in på vår tillsynswebb för att få mer information.

Senast uppdaterad 29 november 2021