Konsekvenser av den nya marknadskontrollförordningen

Tillsynen av de flesta EU-förordningar som Kemikalieinspektionen ansvarar för omfattas av den nya marknadskontrollförordningen som trädde i kraft den 16 juli 2021. I Sverige har regeringen ännu inte formellt utsett någon marknadskontrollmyndighet för kemikalietillsynen. Detta väntas ske under sommaren 2022.

Den nya marknadskontrollförordningen Länk till annan webbplats. trädde i kraft den 16 juli 2021. Tillsynen av de flesta EU-förordningar som Kemikalieinspektionen ansvarar för omfattas numera av marknadskontrollförordningen istället för miljöbalken. Det innebär att bestämmelser om hur tillsynen av till exempel Reach, CLP och biocidförordningen ska genomföras nu ligger under marknadskontrollförordningen. Däremot omfattas inte tillsynen enligt Växtskyddsmedelsförordningen och den nationella kemikalielagstiftningen.

I Sverige har det ännu inte formellt utsetts någon marknadskontrollmyndighet för kemikalietillsynen. Det formella beslutet väntas under sommaren 2022 och förändringar i lagstiftningen där Kemikalieinspektionen pekas ut som marknadskontrollmyndighet planeras träda i kraft den 25 juli 2022. I avvaktan på detta har i Kemikalieinspektionen begränsat sin tillsyn av de lagstiftningar som omfattas av marknadskontrollförordningen fram till dess att myndigheten har fått ett utpekat marknadskontrollmandat. Det innebär att:

  • vi inte startar nya ärenden eller beslutar om föreläggande och förbud
  • vår tipshantering är begränsad.

Om du har frågor om detta kan du kontakta oss via kemi@kemi.se eller på telefon 08-519 41 100.

Du som är inspektör kan logga in på vår tillsynswebb för att få mer information.

Senast uppdaterad 15 juni 2022