Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Tillsyn av hobbyprodukter

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen har påbörjat tillsynsprojektet ”Tillsyn av hobbyprodukter 2021”. Vi inspekterar webbutiker som säljer kemiska produkter som används vid smyckestillverkning, flugfiske och modellbyggen och vi fokuserar på företag som säljer till privatpersoner.

Vid våra inspektioner kontrollerar vi bland annat märkningen och förpackningen av kemiska produkter och den information som webbutikerna ger konsumenter. Vid marknadsföring och försäljning av kemiska produkter på internet ska till exempel viss information som finns på etiketten på förpackningen vara synlig i webbutiken där företaget marknadsför produkten.

Om webbutiken säljer vissa särskilt farliga kemiska produkter så kommer vi också att kontrollera att företaget har det tillstånd som då krävs.

Läs mer om vad du behöver tänka på om du driver en webbutik

Läs mer om vilka produkter som är särskilt farliga och vad som gäller då

Läs mer om kraven på märkning enligt CLP-förordningen

Kontakta "Fråga Kemikalieinspektionen" om du har frågor om kemikaliereglerna

Läs mer om hur vår tillsyn går till

Läs mer om våra tillsynsprojekt under 2021

Senast uppdaterad 31 maj 2021