Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Varor och kemiska produkter

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion, till exempel en stol, än dess kemiska innehåll. En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av olika kemiska ämnen, exempelvis målarfärg.