Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Farosymboler - Kanske den enda varning du får

Varje år inträffar det olycksfall som beror på felaktig hantering av kemiska produkter. De flesta olycksfallen hade säkert kunnat undvikas om vi som konsumenter tagit till oss den information som finns på produkterna – farosymbolerna och varnings­texterna.

https://vimeo.com/122425249

Trots att de nuvarande orangefärgade symbolerna har funnits i årtionden, verkar det som att vi som konsumenter inte alltid bryr oss tillräckligt mycket om denna avgörande information.

Just nu står vi inför stora förändringar genom att farosymbolerna kommer att få ett helt nytt utseende men ändå betyda samma sak. Poängen med de nya symbolerna är att de kommer att se likadana ut i alla länder i världen. Det ökar trygg­heten vid dina inköp i andra länder.

Under några år framöver kommer du att kunna se både de nuvarande och nya symbolerna på kemis­ka produkter, men aldrig tillsammans på en och samma produkt.

Ta därför reda på vad dagens symboler betyder och hur dess framtida motsvarigheter ser ut och följ alltid hanteringsanvisningarna på produkten. På så sätt undviker du onödiga olycksfall.

Vad kan du om farosymbolerna?

Testa dina kunskaper här.

Läs mer om märkning och farosymboler här.