Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Minska risken för olyckor

Varje år skadas barn och vuxna av farliga kemiska produkter, ibland så allvarligt att de måste få vård på sjukhus. Det beror ofta på att vi inte använder produkterna på rätt sätt. Här får du information om hur du kan förebygga och minska risken för olyckor med kemikalier i ditt hem.

https://vimeo.com/122425249

Så här undviker du olyckor med farliga kemiska produkter

• Alla farliga kemiska produkter är märkta med farosymboler som informerar om faran. Titta efter varningsmärkningen innan du använder en kemisk produkt, så att du har kunskap om faran innan du börjar använda produkten. Exempel på kemiska produkter är maskindiskmedel, tvättmedel, sköljmedel, propplösare, avkalkningsmedel, ugnsrengöring, koncentrerad ättika, målarfärg, lim, mineralolja, lampolja, tändvätska, medel mot ogräs, möss och insekter, kylarvätska, batterisyra, bensin och spolarvätska är märkta med farosymboler som informerar om faran.

• Följ anvisningarna på förpackningen, så att du använder produkten på ett säkert sätt.

• Ställ tillbaka den farliga kemiska produkten när du är klar med den, så att du alltid förvarar den oåtkomligt för barnen.

• Använd enbart farliga kemiska produkter till det som de är avsedda för. Om du använder dem till annat ökar risken för hälsan eller miljön. Till exempel finns det flera recept på nätet på hemmagjort slajm med lim som ingrediens. Det är olämpligt, och kan till och med vara skadligt, för barn att leka med sådant slajm.

• Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon råkar dricka av produkten. Farliga kemiska produkter ska förvaras i sina originalförpackningar.

• Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Barnen kan få upp dessa förslutningar, det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning.

• Lämna in farligt avfall på en återvinningscentral. Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall.

Förvara det här oåtkomligt för barnen

• Alla produkter som är märkta med varningsmärkning.

• Knappcellsbatterier och sådant som innehåller knappcellsbatterier, exempelvis gratulationskort med ljud, klockor och febertermometrar. Om ett barn sväljer ett knappcellsbatteri kan det fastna i matstrupen eller längre ner i mag-tarmkanalen. Om batteriet fastnar kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan.

• Vätskefyllda saker med olikfärgade vätskor, till exempel lavalampor och lysstavar, kan innehålla ämnen som kan innebära en risk om de läcker ut.

• Oljelampor. Det händer att barn får åka in akut efter att de har sugit på veken på en oljelampa och fått i sig lampolja.

• Annat som kan leda till olyckor med barn och kemikalier, exempelvis läkemedel, e-cigaretter och tobak.

Vad kan du om farosymbolerna?

Testa dina kunskaper här.

Läs mer om märkning och farosymboler här.

På webbplatsen hannashus.se kan barn och ungdomar lära sig att bli mer
medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter.

Gå till hannashus.se