PFAS – Vilken myndighet gör vad?

PFAS-föroreningar berör många olika aktörer i samhället och många myndigheter är inblandade i tillsyn och regelutveckling. Den här PFAS-guiden är ett samarbete mellan flera olika myndigheter. Vi försöker guida dig rätt bland vår information om PFAS.

  • Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Kemikalieinspektionen
  • Livsmedelsverket
  • Länsstyrelsen
  • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Naturvårdsverket
  • SGI, Statens geotekniska institut
  • SGU, Sveriges geologiska undersökning