Hitta rätt information om PFAS

PFAS-föroreningar berör många olika aktörer i samhället och många myndigheter är inblandade i tillsyn och regelutveckling. Den här guiden är ett samarbete mellan flera olika myndigheter. Vi försöker guida dig rätt bland vår information om PFAS.

  • Till dig som är dricksvattenproducent
  • Till dig som har egen dricksvattenbrunn
  • Till dig som använder brandsläckningsskum
  • Till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar brandskum
  • Till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar produkter som innehåller PFAS
  • Till dig som arbetar på en tillsynsmyndighet
  • Till dig som arbetar på en vattenmyndighet
  • Till dig som är privatperson