Barn som åker sparkcykel på gatan i en stor stad.

Ämnen som kan vara skadliga för vår hälsa och miljö kan finnas i olika material och miljöer i vår vardag.

Kemiska ämnen och material

Allt i vår vardag består av kemiska ämnen och ofta används kemikalier som tillsats vid tillverkning av olika material. En del kemikalier kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa och miljön. Här har vi samlat information om några ämnen och material som kan vara skadliga om de används på fel sätt.

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Sådana ämnen kan finnas i till exempel plaster och bekämpningsmedel.

Läs mer om hormonstörande ämnen

PFAS

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Läs mer om PFAS.

Kombinationseffekter

Människor och miljö utsätts hela tiden för många olika kemiska ämnen. Vi vet att kemiska ämnen kan samverka på ett sådant sätt att risken kraftigt ökar.

Läs mer om kombinationseffekter

Konstgräsplaner och fallskydd

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Materialet bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön och kan även innehålla särskilt farliga ämnen.

Läs mer om granulat i konstgräsplaner och fallskydd

Kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa.

Läs mer om kvicksilver

Nanomaterial

Nanomaterial är ämnen i ytterst liten storlek. Nanostorleken ger ofta ämnet andra egenskaper än större former av samma ämne. Det kan i många fall vara användbart för att ge en produkt en viss egenskap. Idag används nanomaterial i många olika typer av produkter och varor för såväl privat som yrkesmässig användning. Utvecklingen och användningen av nanomaterial förväntas fortsätta i snabb takt, samtidigt som kunskapen om hur människa och miljö kan påverkas av materialen är bristfällig.

Läs mer om nanomaterial

Substitution av farliga ämnen

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall.

Läs mer om substitution av farliga ämnen

Senast uppdaterad 10 januari 2023