Märkning och farosymboler

Innehållsförteckning:

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Innan du köper hem en kemisk produkt är det bra att titta efter varnings­märkningen och läsa informationen på produktens förpackning. Här kan du läsa om olika egenskaper som farliga kemiska produkter kan ha och se vilken varningsmärkning som produkterna kan vara märkta med.

Läs märkningen på förpackningen

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som du behöver känna till om du köper och använder produkterna . Det gäller exempelvis många rengöringsmedel, lim och grilltändvätskor. Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler, så kallade faropiktogram. Märkningen ska också innehålla text som informerar om faran och hur du kan använda produkten säkert.

När du köper farliga kemiska produkter ska de vara märkta med faropiktogram med röd ram. Det kan hända att du har kvar produkter hemma som är märkta med orangea farosymboler. Denna varningsmärkning går att hitta på äldre produkter som såldes för flera år sedan.

Hur uppfattar du varningsmärkningen?

Just nu och fram till och med den 15 november tar Europeiska kommissionen gärna emot dina synpunkter om varningsmärkningen av farliga kemiska produkter. Du kan lämna dina synpunkter genom att svara på frågorna i en webbenkät som finns på kommissionens webbplats. Bland annat får du svara på frågor om hur du uppfattar varningsmärkningen och om du kan tänka dig att få delar av märkningen i digital form.

Gå till sidan för offentligt samråd på Europeiska kommissionens webbplats och gör webbenkäten Länk till annan webbplats.

Produkter som är irriterande eller frätande

Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är irriterande för huden.
Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är frätande för huden.

En produkt med någon av dessa farosymboler kan vara frätande, irriterande eller skadlig för huden, ögonen och luftvägarna. Vissa kan orsaka kraftiga allergiska reaktioner. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt, till exempel om du får stänk i ögonen. Produkter som innehåller frätande ämnen såsom ammoniak, kaustiksoda (lut), vissa syror såsom ättika (24 %) kan vara särskilt farliga redan i små mängder.

Exempel på produkter som kan vara märkta med någon av dessa farosymboler är allrengöringsmedel, maskindiskmedel, propplösare, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel.

Produkter som är farliga för hälsan

Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är irriterande för huden.
Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är farligt för hälsan.

Utöver sådana skador som nämns ovan kan vissa produkter orsaka allvarliga skador på hälsan om du råkar få i dig ämnet via munnen eller genom att andas in dem. Exempel på sådana ämnen är etylenglykol (kylarvätska), tändvätskor, lampoljor och lysfotogen. Lampoljor och grilltändvätskor ska utöver faromärkningen vara förpackade i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst 1 liter och ha en barnskyddande förslutning. Syftet är att minimera risken att små barn får i sig produkten.

Produkter som är giftiga eller kan ge allvarliga eller långsiktiga skador på hälsan

Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är giftigt eller allvarligt kan skada din hälsa.
Farosymbol enligt det globala varningsystemet, GHS, för när något är farligt för hälsan.

Dessa farosymboler förekommer på produkter som kan leda till allvarliga hälsorisker. De kan exempelvis innehålla ämnen som är mycket giftiga, kan ge cancer, påverka möjligheten att få barn, ge skador på det ofödda barnet eller skada arvsanlagen (DNA). Kemikalier med sådana egenskaper får i regel inte säljas till allmänheten.

Produkter som är farliga för miljön

Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är skadligt för miljön.

Vissa kemikalier kan skada miljön, exempelvis vissa målarfärger. Om miljögifter kommer ut i vattendrag eller skog och mark kan de skada både djur och växter. Vi människor riskerar också att få i oss av ämnena indirekt genom maten vi äter eller vattnet vi dricker.

Tänk på miljön när du gör dig av med eventuella rester. Lämna överblivna kemikalier till en miljöstation. Häll inte ut rester i avloppet.

Produkter som är brandfarliga eller explosiva

Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är brandfarligt.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är oxiderande.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är explosivt.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för att visa att produkten är gas under tryck och kan explodera vid yttre brand.

Många produkter är farliga på grund av sina fysikaliska egenskaper, som att de är brandfarliga, explosiva eller oxiderande. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom blir förstörd på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor eller explosiva produkter. Exempel på brandfarliga vätskor är bränslen såsom bensin, diesel och lampoljor eller lösningsmedel som aceton eller terpentin och lacknafta. Fyrverkeripjäser, gas och gasolflaskor eller sprayburkar är exempel på produkter som kan explodera om de utsätts för värme.

Förvara brandfarliga och explosiva produkter säkert. Läs mer om hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva produkter hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats..

Kännbar varningsmärkning och barnskyddande förslutning

En del produkter ska förutom den synliga farosymbolen ha en kännbar varningsmärkning och barnskyddande förslutning.

Taktil varningsmärkning, fylld triangel, för personer med synnedsättning.
Taktil varningsmärkning, konturer, för personer med synnedsättning.
Taktil varningsmärkning, punkter, för personer med synnedsättning.
Barnskyddande förslutning för att hindra barn från att kunna öppna samt få i sig kemiska produkter.

Ovan är exempel på kännbara (taktila) varningsmärkningar och en barnskyddande förslutning i form av en kork som ska vara svår att öppna för ett litet barn.

Annan märkning

CE-märkning

Vissa produkter, exempelvis leksaker och elektrisk eller elektronisk utrustning för hemmabruk ska vara CE-märkta. CE-märket innebär att varan uppfyller europeiska säkerhetskrav och hjälper dig att välja säkra produkter. Vid kontroll har det dock visat sig att det inte alltid stämmer. Det är företagen själva som märker produkterna utan att de regelmässigt granskas av någon annan.

Märken som liknar CE-märket får inte finnas och produkter för vilka det inte finns krav på CE-märkning får inte ha ett sådant.

Här kan du läsa mer om och se hur CE-märket ser ut Länk till annan webbplats.

Mer information om CE-märkning finns på Europeiska unionens webbplats – Ditt Europa Länk till annan webbplats.

Frivilliga märken

Det finns många andra märkningssymboler, exempelvis för miljö, energi, rättvisa, ekologisk produktion och återvinning som kan hjälpa dig som privatperson att göra medvetna val.

Läs mer om märkning och olika symboler i Märkningsguiden på Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Vid en olycka

Om det har hänt en olycka med en kemisk produkt är det viktigt att snabbt få hjälp. Ring därför genast till 112 och begär Giftinformation. Ha förpackningen till hands så underlättar du för giftinformationscentralen att ta fram uppgifter om produktens innehåll utifrån märkningen på förpackningen.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

UFI-koden ger Giftinformationscentralen viktig information

Sedan januari 2021 kan du hitta så kallade UFI-koder på nya produkter som innehåller kemikalier som är skadliga för hälsan. UFI-koden ger viktig information om produkten, såsom dess användning, innehållsämnen och giftighet. På så sätt förenklar och påskyndar UFI-koden giftinformationscentralens arbete med att ge dig eller din läkare råd om du eller någon i din närhet har råkat ut för en olycka med en kemisk produkt.”

Information om vanliga olyckor med barn och kemikalier och om den nya UFI-koden finns på Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Information om vanliga olyckor med vuxna och kemikalier och om den nya UFI-koden finns på Giftinformationcentralen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 september 2021