Våra råd om kemikalier i vardagen

Här kan du hitta våra råd och tips om hur du kan skydda dig själv, din omgivning och miljön mot skadliga kemiska ämnen i vardagen. Du kan också läsa om hur du ska hantera farliga kemiska produkter på ett säkert sätt.

Våra råd om farliga kemiska produkter

Farliga kemiska produkter, såsom tänvätska, propplösare och tvättmedel, kan leda till olyckor om de inte används på ett säkert sätt. För att minska risken för olyckor behöver du läsa instruktionerna på förpackningen och titta efter varningsmärkningen, samt förvara farliga kemiska produkter så att barn inte kan nå dem. Läs våra råd om farliga kemiska produkter. 

Våra råd om kemikalier i prylar

En del prylar i ditt hem, exempelvis textilier och elektronik, kan innehålla små mängder skadliga kemikalier. Mängden som kommer ut från en enskild vara är så liten att den normalt sett inte innebär någon risk för dig. Men det är bra för både människor och miljö att försöka minska på den totala mängden kemiska ämnen som kommer ut ur prylar. Här kan du få kunskap som kan göra det lättare för dig att göra mer kemikaliesmarta val i vardagen.

Barn är särskilt känsliga

Barn är särskilt känsliga mot farliga kemiska ämnen. Läs här om varför barn är särskilt känsliga.

Se vår informationsfilm om vad du kan göra för att ge barn en kemikaliesmart vardag.

Kemikaliepodden

Lyssna på Kemikalieinspektionens podcast kemikaliepodden.

Mer läsning om kemikalier i vardagen

Läs om kemikalier i bland annat byggprodukter, elektronik, bekämpningsmedel och rengöringsmedel.

Här kan du läsa om kemikalier i plast, metall, textil, trä och många andra material som kan finnas i din vardag.

Här kan du hitta material för en kemikaliesmart förskola och skola.

Din rätt att få information

Du har rätt att få information om kemikalier i varor och kemiska produkter. Det är information som kan göra det enklare för dig att göra medvetna kemikaliesmarta val i vardagen. Läs mer om din rätt att få information.Senast uppdaterad 20 juli 2022