Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Våra råd om kemikalier

Här kan du få råd och tips om hur du kan skydda dig själv, din omgivning och miljön mot skadliga kemiska ämnen i vardagen. Du kan också läsa om hur du ska hantera farliga kemiska produkter på ett säkert sätt.

Senast uppdaterad 19 augusti 2021