Bild på bottenventilen i handfatet.

Många använder propplösare i handfat, toalett och golvbrunn. Propplösare kan dock vara frätande och ska då undvikas.

Propplösare

Varje år vårdas barn och vuxna på sjukhus på grund av skador orsakade av frätande propplösare med natrium- eller kaliumhydroxid. Sådana propplösare kallas ibland också för kaustiksoda eller lut. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionen på produktens förpackning, så minskar du risken för olyckor.

Den här sortens propplösare kan snabbt ge allvarliga och bestående frätskador i munnen och matstrupen, i ögonen och på huden.

Gör så här för att minska risken för olyckor

  • Förebygg stopp i avloppet genom att inte spola ner fett där. Torka istället ur stekpannan med exempelvis papper. Spola avloppen med hett vatten då och då.
  • Om du ändå får stopp i avloppet använd i första hand mekaniska metoder, till exempel rensa för hand eller använd vaskrensare eller rensvajer. Eller anlita ett proffs.
  • Om du vill använda propplösare för att rensa avloppet, välj i första hand en produkt som inte är frätande. Frätande propplösare är kemiska produkter som är så farliga att barnfamiljer helt bör undvika att ha dem hemma.
  • Om du har propplösare hemma är det viktigt att titta efter varningsmärkningen och läsa informationen på produktens förpackning innan du börjar använda produkten.
  • Förvara propplösare i originalförpackningen och utom syn- och räckhåll för barn. Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.
  • Undvik frätande propplösare.
  • Om du ändå har använt frätande propplösare och stoppet i avloppet fortfarande finns kvar kan du behöva anlita ett proffs. Kom i så fall ihåg att ge information om att du har använt frätande propplösare.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan vara frätande.

Läs om märkning och farosymboler

Om propplösare hos Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Läs mer i broschyren Varning för frätande propplösare

Senast uppdaterad 1 september 2020