Ett barn som leker med en fotboll på en asfalterad gata.

Vid sanering på allmänna lekplatser krävs tillstånd.

Sanera på allmän plats

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag.

Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser krävs tillstånd från kommunens Miljö- och hälsoskydd.

Hastiga punktsaneringar är undantagna från tillståndsplikten, men måste anmälas till kommunen.

Senast uppdaterad 1 september 2020