En råtta som kryper fram.

Man kan ofta förebygga råttor och möss själv.

Råttor och möss

Möss kan du i många fall bekämpa med en klassisk musfälla. Men med råttor är det svårare. Om du inte får bort möss eller råttor med förebyggande åtgärder eller fällor kan det vara bra att kontakta ett proffs på skadedjursbekämpning.

Så här kan du minska risken för problem med råttor och möss:

  • Se till att det inte finns några öppningar i byggnaden där råttor och möss kan ta sig in.
  • Se över ventilationskanaler, källare, vind, soptunnor, soprum, kompost och avloppsbrunnar. Möss behöver bara en öppning på 7 millimeter för att kunna ta sig in och råttor behöver ungefär 20 millimeter.
  • Städa undan matrester och avfall som lockar till sig råttor och möss.
  • Förvara hushållsavfall i slutna kärl med lock.
  • Förvara inte mat öppet utan i frys och kylskåp eller i olika väl slutna behållare.

Läs vår fördjupningsartikel om bekämpning av råttor och möss

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan leda till skada eller förgiftning.

Läs om märkning och farosymboler

Senast uppdaterad 1 september 2020