Medel mot skadedjur och insekter

Kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur kan vara ohälsosamma och skadliga för miljön. Därför är det bra om du kan få bort skadedjuren på andra sätt än med kemikalier. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen om du måste använda de kemiska bekämpningsmedlen.

Senast uppdaterad 8 september 2020