Målarfärg

I målarfärg kan det finnas hälso- och miljöskadliga ämnen. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på produktens förpackning så att du vet att du hanterar målarfärgen på ett säkert sätt.

De flesta målarfärger består av pigment, bindemedel, lösningsmedel och olika tillsatser.

Pigment är kemiska ämnen som ger färgen dess kulör. Många av de traditionellt använda pigmenten är skadliga, både för målaren och för miljön, men har idag till stor del ersatts av mindre skadliga pigment.

Bindemedel är den del som binder ihop pigmenten, stelnar färgen när den strukits på och får den att torka och fästa vid underlaget. Målarfärg brukar benämnas baserat på vilken typ av bindemedel som använts, till exempel oljefärg eller akrylfärg.

Lösningsmedel har till uppgift att reglera färgens viskositet, det vill säga färgens konsistens. Lösningsmedlet är till för att göra färgen mer lättflytande så att den går lätt att stryka på. Tidigare användes mest organiska lösningsmedel, som exempelvis lacknafta eller terpentin. Organiska lösningsmedel ger bra resultat, men kan orsaka problem hos den som använder produkten i form av torr hud och hudsprickor. Organiska lösningsmedel kan också vara skadligt att andas in, man kan känna sig dåsig och omtöcknad när man målar med sådan färg.

Idag är det vanligare med vattenbaserade färger, men de är tyvärr inte heller helt fria från risker. För att vattenbaserad färg ska vara hållbar innehåller den konserveringsmedel. Många konserveringsmedel kan ge hudallergi i form av eksem, vilket blivit ett problem framför allt för yrkesmålare.

Tillsatser kan ha många olika funktioner i färgen. Vilka tillsatser som används beror på vilken typ av färg det är och vad den ska användas till. Exempel på typiska tillsatser är vidhäftningsmedel, rostskyddsmedel och konserveringsmedel. Lägg inte till antimögelmedel, eller andra tillsatser, till färgen på eget initiativ utan använd bruksfärdig färg. Färgtillverkarna tillsätter de medel som är godkända för ändamålet.

Skydda dig när du målar

Det kan finnas ämnen i färger som kan påverka din hälsa, allt från att du får torr hud till att du kan få en livslång allergi. Därför är det viktigt att du skyddar dig när du använder målarfärg. Har du en gång blivit allergisk mot konserveringsmedel kommer du att vara allergisk mot det ämnet livet ut. Det innebär att du kan få en allergisk reaktion när du använder andra produkter som innehåller konserveringsmedel som till exempel schampo, flytande tvål och hudkrämer.

  • Läs och följ varningsmärkningen på förpackningen.
  • Använd alltid handskar.
  • Tvätta av stänk som kommit på huden. Du ska inte torka bort färgstänk, för då gnuggar du in färgen i huden.
  • Vädra när du målar
  • Låt inte barnen vara med när du använder färger med organiska lösningsmedel som lösningsmedel, exempelvis lacknafta
  • Ställ inte penslar i blöt där barn kan komma åt dem.

Färg kan också innehålla ämnen som är skadliga för miljön. Tänk därför på inte hälla färgrester i avloppet eller i hushållssoporna, utan lämna alltid färgrester och gamla färgburkar till miljöstationen.

Ställ frågor i butiken när du handlar färg så du kan göra ett medvetet val. Som konsument har du rätt att få veta om färgen kan ge effekter på hälsan eller på miljön. Välj gärna miljöbedömda produkter, för sådana produkter ställs det höga hälso- och miljökrav på produktens innehåll.

Senast uppdaterad 31 augusti 2020