En röd brandsläckare.

Handbrandsläckare kan innehålla miljöfarliga ämnen.

Brandsläckare

Handbrandsläckare kan innehålla miljöfarliga ämnen som inte ska spridas i miljön i onödan. Brandsläckarna räknas som farligt avfall och tas om hand på olika sätt i olika kommuner. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller där du bor

Till exempel kan handbrandsläckare innehålla högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som stannar kvar väldigt länge i miljön. Därför behöver gamla, uttjänta brandsläckare tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Kontakta din kommun för att ta reda på hur uttjänta brandsläckare ska tas om hand där du bor.

Det finns många olika typer av brandsläckare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mer information om vilken sorts brandsläckare som passar för vilket ändamål.

Information om olika typer av handbrandsläckare på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om högfluorerade ämnen (PFAS)

Senast uppdaterad 1 september 2020