Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Handla säkert på nätet

Innehållsförteckning

Det kan vara smidigt att handla varor på nätet. Men håll koll på var företaget finns som du beställer varorna från. Varor som säljs i länder utanför EU kan innehålla kemiska ämnen som är förbjudna i Sverige och i EU.

Varor kan innehålla förbjudna ämnen

Varor som säljs i Sverige och inom EU har höga krav på sig att de ska vara säkra att använda. Alla företag inom EU måste följa den kemikalielagstiftning som gäller, även om företaget importerar varor från länder utanför EU. Om du beställer något via nätet, direkt från en leverantör utanför EU, omfattas den varan inte av samma lagkrav. I värsta fall kan varan innehålla ämnen som är förbjudna i EU eftersom de är skadliga för hälsa eller miljö.

Om du vill köpa en vara på nätet är det därför bra att försöka ta reda på om varan är tillverkad för att kunna få säljas i EU. Du kan till exempel söka efter informationen på företagets webbplats eller fråga säljaren via mejl eller telefon.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är

  • bly och kadmium i smycken
  • vissa mjukgörare, ftalater, i mjuka plastleksaker
  • vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikvaror.

Om du vill handla bekämpningsmedel på nätet behöver du först ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.

Läs mer om reglerna för bekämpningsmedel

Inte samma rätt att få information

Om du köper en vara från ett företag inom EU har du alltid rätt att få reda på om varan innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns upptagna på EU:s Kandidatförteckning. Om du köper varor från ett företag utanför EU kan det vara svårt att få information om varans innehåll och om varan innehåller något ämne som kan vara farligt.

Läs mer om din rätt att få information om farliga ämnen inom EU

Krav på märkning

Kemikalier kan vara farliga om de används på fel sätt. Inom EU finns en lag om att alla farliga kemiska produkter ska vara märkta med en farosymbol. Det kan till exempel vara vissa sprayburkar, rengöringsmedel och lampoljor. Det ska också framgå av märkningen hur produkten kan användas på ett säkert sätt. Den lagstiftningen gäller inom EU, och det är därför inte säkert att kemiska produkter är märkta om du köper dem från ett land utanför EU. Om produkten är märkt kommer det troligen inte att vara på svenska och det kan då vara svårt att förstå informationen om risker och hur man ska skydda sig.

Läs mer om märkning och farosymboler

Läs mer om e-handel på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

På Europakommissionens webbplats finns fler tips för att handla säkert på nätet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 december 2022