Kemiska ämnen i textil

Innehållsförteckning:

Vissa kemikalier tillsätts i textil för att finnas kvar i den färdiga varan, till exempel ämnen som ger textilen dess färg. Här kan du läsa om olika ämnen som kan finnas i textil.

Stora mängder kemikalier används vid tillverkningen av textilier. En stor del av de process- och hjälpkemikalier som används under produktionen tvättas ur eller kommer ut i luften i samband med textiltillverkningen. Men det finns också kemikalier som ska ge textilier särskilda egenskaper eller utseenden. Dessa är avsedda att finnas kvar i den färdiga varan. Här är några exempel på kemikalier som kan finnas i textil.

Vatten-, fett- och smutsavvisande kemikalier

För att ge vatten-, fett- eller smutsavvisande egenskaper till textil kan den behandlas med högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS). PFAS är extremt svårnedbrytbara i miljön och kan dessutom ansamlas i levande organismer och orsaka skador. Vissa har dokumenterad giftighet men för flertalet saknas tillräcklig med kunskap om deras giftighet. PFAS-gruppen inkluderar flera tusen olika ämnen. En del ämnen i gruppen är förbjudna eller är på väg att bli förbjudna. Många textilföretag arbetar aktivt med att försöka byta ut dessa ämnen mot alternativ. I dagsläget är det möjligt att uppnå vattenavvisande funktion utan att använda högfluorerade ämnen, medan fett- och smutsavvisande funktion är svårare.

Fråga i butiken hur de kläder du köper har ytbehandlats. Vissa plagg, framförallt ytterplagg, marknadsförs med funktionella påståenden kring ytbehandlingen. Plagg kan ibland vara märkta exempelvis ”PFC-free” för att visa att de inte är behandlade med högfluorerade ämnen.

Några PFAS finns också med på EU:s sk. Kandidatförtekning över ämnen som är särskilt farliga. Du som konsument har rätt att få information om dessa ämnen om du frågar efter den. Kemikalieappen är ett verktyg som ska göra det enklare för dig att få information om farliga ämnen i varor.

Läs mer här om din rätt till information

Läs mer här om högfluorerade ämnen

Antibakteriella eller antimikrobiella ämnen

Vissa textilier kan vara märkta med exempelvis "behandlat mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection" och "antimicrobial". De är då behandlade med antibakteriella ämnen. Antibakteriella ämnen har bakteriedödande effekt och tillhör en typ av bekämpningsmedel som kallas för biocider. Varor som är behandlade med antibakteriella ämnen, och där det finns ett påstående om en antibakteriell effekt, ska vara tydligt märkta och det ska finnas information om vilket ämne som använts.

De antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis ut i sköljvattnet redan vid de första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Ämnena misstänks också kunna bidra till resistensutveckling hos bakterier. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen. Exempel på antibakteriella ämnen som kan förekomma i textil är zinkpyrition och silver.

Kläder av ull har vanligtvis ingen behandling mot dålig lukt. Idag finns det ullplagg på marknaden som är både tunna och som inte sticks.

Läs mer här om antibakteriella ämnen

Medel mot insekter

Vissa textiler behandlas med insektsavvisande medel. Dessa marknadsförs för friluftsliv eller till djur för att skydda mot insektsbett. Samma regler gäller för märkning som för antimikrobiella varor. Och på samma sätt som med antimikrobiell behandling hamnar ämnena i sköljvattnet när textilierna tvättas. Vissa av dessa ämnen, till exempel ämnet permetrin, är mycket skadligt för vattenlevande organismer. Innan du köper textilier behandlade mot insekter bör du överväga om det verkligen är något du behöver. Följ tvättanvisningarna men undvik helst att tvätta dem.

Färgämnen och pigment

Färgämnen och pigment används för att ge färg åt textil. Vilken typ av färgämnen som används beror på vilket material det är som ska färgas. Azofärgämnen, som är vanliga färgämnen för infärgning av bomull, kan brytas ner till en grupp ämnen som kallas för aromatiska aminer. Dessa ämnen kan vara cancerframkallande, störa fortplantningsförmågan eller vara allergiframkallande. Azofärgämnen som kan brytas ner till cancerframkallande arylaminer är förbjudna att använda i textil. Dispersionsfärgämnen, som används för att färga syntetfibrer som polyamid och polyester, förknippas med allergiframkallande egenskaper.

För att undvika att få överskottskemikalier direkt på kroppen kan du tvätta ny textil innan du använder dem, eller använda begagnad textil.

Välj gärna miljömärkta textilier som ställer krav på alla delar av produktionskedjan från råvara till tillverkning. Titta efter Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval och Global Organic Textile Standard (GOTS).

Läs om miljömärkningar och hållbarhetsmärkningar på Hallå konsumentlänk till annan webbplats

Mjukgörare i plast

Mjukgörare används främst i plastmaterial som konstläder eller i plasttryck. Ftalater är en ämnesgrupp som används som mjukgörare i plast. Ftalaterna kan ha fortplantningsstörande samt hormonstörande egenskaper. Användningen av ett flertal ftalater är sedan tidigare förbjuden i leksaker och barnavårdsprodukter och kommer från och med år 2020 att förbjudas i alla slags varor. Många företag inom EU har redan slutat använda dessa ftalater.

Flera ftalater finns också med på EU:s sk. Kandidatförtekning över ämnen som är särskilt farliga. Du som konsument har rätt att få information om dessa ämnen om du frågar efter den. Kemikalieappen är ett verktyg som ska göra det enklare för dig att få information om farliga ämnen i varor.

Läs mer här om din rätt till information

Äldre textilier kan innehålla bekämpningsmedel

Äldre garner och textilier av ull, till exempel filtar och mattor, kan ha behandlats mot mal och annan ohyra med DDT eller andra bekämpningsmedel som inte får användas idag. Ofta står det på en etikett på dessa textilier vilket medel som använts men även filtar som inte är märkta kan ha behandlats.

Om du vill göra dig av med gamla yllefiltar eller yllemattor kan du lämna in dem som brännbart avfall på kommunens avfallsanläggning, och inte i textilåtervinningen. Det är för att få dessa ämnen att försvinna ur kretsloppet för textil.

Senast uppdaterad 2 september 2020