Textil

Textilindustrin bidrar till stora kemikalieutsläpp i de länder där textilierna tillverkas. Här kan du få några tips på hur du kan bidra till en mer hållbar textilkonsumtion. Du kan också läsa om hur hur det kan gå åt så stora mängder kemikalier i samband med tillverkningen och vilka kemiska ämnen som kan finnas i textil.

Senast uppdaterad 15 september 2020