Nickel

Innehållsförteckning:

Nickel är en metall som framför allt används vid framställning av rostfritt stål men som även kan finnas i exempelvis verktyg, metalldetaljer på kläder och i smycken. Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och eksem.

Nickel är en silvervit, mycket glänsande, böjlig och i viss mån magnetisk metall. Den står emot rostangrepp och klarar höga temperaturer vilket gör att den har flera viktiga användningsområden.

Var finns nickel?

Drygt 60 procent av allt nickel som produceras i världen används till framställning av rostfritt stål, men nickel förekommer även i uppladdningsbara batterier, katalysatorer, mynt, magneter och ytbehandlingar.

Nickel kan också finnas i många olika konsumentvaror som används till vardags som till exempel, smycken, glasögonbågar, klockor, knappar, spännen, verktyg, nycklar och handtag.

Risker med nickel

Nickelmetall är allergiframkallande vid hudkontakt. Eftersom nickel har många användningsområden där man kommer i långvarig eller upprepad kontakt med huden, kan det orsaka problem för den som är extra känslig eller redan har en allergi mot nickel.

Nickel i rostfritt stål anses vara bundet så hårt i materialet att det inte utgör någon risk vid hudkontakt. Men vid hudkontakt med föremål av metall och legeringar som avger nickeljoner finns en risk för att man utvecklar nickelallergi och kontakteksem. Håltagning (piercing) i öronen och på andra ställen på kroppen har ofta ansetts som den största orsaken till nickelallergi, men även andra föremål kan orsaka nickelallergi och eksem hos användaren.

Nickelallergi är en av de mest vanliga orsakerna till handeksem och 30–40 procent av nickelallergiker utvecklar handeksem. Ett problem med kontakteksem orsakat av nickelallergi är att allergin är bestående. Har man blivit allergisk mot nickel och utvecklat kontakteksem, så har man problem med det resten av livet.

Nickel finns också i livsmedel. Det anses inte orsaka matallergi, men kan orsaka försämring av eksem hos den som redan är mycket känslig för nickel

Att skydda sig mot nickel

Det säkraste skyddet är att undvika kontakt med metall som innehåller nickel. Fråga därför alltid när du köper en vara som innehåller metall, om den innehåller nickel.

Det kan vara svårt för dig som redan utvecklat en allergi att skydda dig eftersom nickel finns i så många olika produkter och du kan reagera på mycket små mängder. Ett råd är att tänka på att inte ha metall direkt mot huden. Du kan undvika det till exempel genom att tejpa metallknappen i jeansen, använda en tröja under skjortan med metallknappar och genom att bara använda äkta smycken, det vill säga smycken gjorda enbart av silver, guld eller platina. Du kan också köpa nickeltest för att själv testa om en vara släpper ifrån sig nickel. Nickeltester säljs exempelvis på apotek.

För dig som inte har en utvecklad allergi gäller att inte utsätta dig för onödigt mycket nickel så att du utvecklar en allergi. När det gäller föremål som du bär under lång tid, till exempel smycken och glasögonbågar, bör du alltid fråga i butiken om det innehåller nickel. Det kan ibland vara svårt att få svar, men då kan du försöka tänka på att köpa smycken som är gjorda av guld, silver eller platina i stället. Nickel ska inte förekomma i äkta silver. Känsliga personer kan ibland känna av allergi ändå, men då beror det på andra ämnen i silvret än just nickel. Sterlingsilver är en legering av silver och koppar som nickelallergiker ofta kan använda utan problem.

Regler för begränsning av nickel

Inom EU har man reglerat användningen av nickel i vissa varor för att förebygga nickelallergi och eksem. Reglerna gäller nickel som avges från varor som är avsedda för långvarig kontakt med huden, och omfattar exempelvis piercingsmycken och andra smycken, spännen, nitar, blixtlås, nycklar och metallmärken i kläder.

För att minska risken för nickelallergi är alla nytillverkade svenska mynt nickelfria sedan 2017. Det är heller inte tillåtet att använda nickel i kosmetika. Det finns däremot inga regler för nickel i handverktyg.

Senast uppdaterad 1 oktober 2020