Krom

Krom är ett grundämne som i vissa former kan vara skadligt för hälsa och miljö. Sexvärt krom i lädervaror eller läderdelar av varor som kommer i kontakt med huden utgör en risk för människors hälsa.

Krom och kromföreningar används till exempel för att behandla ytor, färga textil, garva läder och impregnera trä. Garvning är en process i vilken en djurhud omvandlas till mjukt och hållbart läder. Kromgarvning är den vanligaste metoden för garvning av läder, då används den trevärda formen av krom, krom (III). Om garvningen gjorts på fel sätt kan det trevärda kromet omvandlas till sexvärt krom, krom (VI), som är den form som är skadlig.

Sexvärt krom i lädervaror eller läderdelar av varor som kommer i kontakt med huden utgör en risk för människors hälsa. Sexvärt krom kan ge upphov till allergi, orsaka cancer (främst vid inandning av damm som innehåller ämnet) och är dessutom farligt för miljön.

I första hand är det de som arbetar i garverierna som utsätts för de skadliga ämnena och som kan drabbas av hälsoproblem på grund av detta. I andra hand drabbas miljön runt garverierna. I slutändan drabbas konsumenten då sexvärt krom kan orsaka irritation, sår och utslag på huden.

De flesta garverier i EU har redan utvecklat och tillämpar i stor utsträckning åtgärder för att kontrollera och minimera risken för att sexvärt krom bildas. Problemen med sexvärt krom i lädervaror anses främst komma från varor som tillverkats i länder utanför EU där inte samma regelverk finns.
Trevärt krom kan orsaka allergi. Hudkontakt med ämnet kan medföra en ökad känslighet och framkalla allergiska reaktioner.

Senast uppdaterad 2 september 2020