Bly

Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga. Hälsorisker med varorna uppstår dock främst om någon suger på eller skulle råka svälja varorna.

Förekomst av bly

Bly används till exempel i bilbatterier, fiskesänken, ammunition och i lödpunkter i elektronik. Det kan också blandas med andra metaller för att underlätta tillverkningen av delar där formen är viktig, till exempel i nycklar och vattenkranar. I plast kan blyföreningar användas för att göra den hållbarare och ge färg. Blyföreningar i olika kulörer kan också användas i målarfärger.

Bly får inte finnas i vissa varor

Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Bly är förbjudet i bensin, målarfärg, leksaker, elektriska produkter och smycken. Det är också, sedan juni 2016, förbjudet i alla varor som barn kan stoppa i munnen. Det är också förbjudet med bly i hagel för jakt i våtmarksområden och för sportskytte, till exempel för lerduveskytte.

Senast uppdaterad 2 september 2020