Stora mängder kemikalier när textil tillverkas

Textilproduktionen orsakar kemikalieutsläpp som skadar både människor och miljö i de länder där arbetsmiljö- och kemikaliereglerna inte är tillräckliga och där tillverkningen och exporten av textilier är som allra störst.

Mycket av den textil som du kan köpa i butikerna eller på nätet tillverkas utomlands. Mängden kemikalier i textilproduktionen och bristen på tillräckliga regler i de länder där produktionen är som störst bidrar till att textilindustrin idag är en av de mest förorenande industrierna i världen.
Kemiska ämnen används i alla de processteg som behövs för att tillverka textil och för att ge textilen en viss funktion eller utseende. Kemikalier används vid till exempel följande tillverkningssteg:

  • Vid odling av bomull används bekämpnings- och gödningsmedel.
  • Vid tillverkning av syntetiska textila material. Tillverkaren utgår från råolja. Efter flera steg av kemisk och fysisk bearbetning skapas slutligen den syntetiska textilen.
  • Vid spinning och vävning används flera olika processkemikalier.
  • Olika kemikalier används också för att ge textilier särskilda egenskaper eller utseenden, som till exempel vatten- och smutsavstötande egenskaper, antibakteriella egenskaper, färger eller tryck.

En stor del av de process- och hjälpkemikalier som används under produktionen tvättas ur eller dunstar redan under tillverkningen. Men kemikalier som används för att ge textilier särskilda egenskaper eller utseenden, de så kallade funktionskemikalierna, finns oftast kvar i den färdiga varan.

Senast uppdaterad 14 juni 2021