Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Kemikalier i material

Här kan du få kunskap om vilka kemiska ämnen som är vanliga i material som plast, textil, trä, metaller och läder. Du kan också lära dig mer om antibakteriellt behandlade varor, flamskyddade varor, högfluorerade ämnen, konstgräs och nanomaterial.

Senast uppdaterad 17 augusti 2021