Karta över områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda

Sverigekarta med markerade områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda

Original file:Sverigekarta-Landskap_Text.svg by Koyos - Added colors and text in Swedish (CC BY-SA 3.0)

Beskrivning av områden efter typ av färg

Bara biocidfria färger

För båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken norr om Örskär eller i inlandsvatten (sötvatten) finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därför inte kräver godkännande.

Ostkustfärger

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten söder om Örskär eller på Västkusten, det vill säga hela området från Örskär till norska gränsen, får du använda så kallade ostkustfärger. Det gäller också områdena runt Öland och Gotland.

Lista med godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på östkusten 2021 (PDF 312 kB) , 311.5 kB.

Ostkustfärger och västkustfärger

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten, det vill säga området från Trelleborg till norska gränsen, får du använda både så kallade ostkustfärger och västkustfärger.

Lista med godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten 2021 (PDF 394 kB) , 393.4 kB.

Läs mer om båtbottenfärger - om du måste måla

Senast uppdaterad 20 augusti 2021