Våra råd om farliga kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Farliga kemiska produkter, såsom tändvätska, propplösare och tvättmedel, kan leda till olyckor om de inte används på ett säkert sätt. För att minska risken för olyckor behöver du läsa instruktionerna på förpackningen och titta efter varningsmärkningen, samt förvara farliga kemiska produkter så att barn inte kan nå dem.

Gör så här för att minska risken för olyckor

 • Förvara farliga kemiska produkter oåtkomligt för barnen och se till att barn inte är i närheten när du ska använda produkterna, exempelvis tändvätska eller propplösare.
 • Kemikalier i ditt hem, till exempel tvättmedel, tändvätska, propplösare och medel mot insekter och ogräs, är alla märkta med varningsmärkning och information om hur du ska hantera medlen på ett säkert sätt. Försäkra dig om att du känner till hur du ska hantera produkten innan du öppnar den.
 • Ett bra sätt att minska risken för olyckor är att överväga vilka kemiska produkter du verkligen behöver ha i ditt hem. Frätande propplösare är en av de allra farligaste kemiska produkter som privatpersoner kan köpa. Överväg om du verkligen behöver ha propplösare i ett hem där det bor barn.
 • Knappcellsbatterier kan också orsaka allvarliga skador hos barn. Batterierna finns i bland annat gratulationskort med ljud, klockor och febertermometrar. Även vätskefyllda saker med olikfärgade vätskor, till exempel lavalampor och lysstavar samt oljelampor, läkemedel, e-cigaretter och tobak har orsakat allvarliga förgiftningstillbud hos barn. Läs mer om knappcellsbatterier här.
 • Innan du ska börja använda en farlig kemisk produkt behöver du försäkra dig om att du vet hur du ska kunna hantera produkten på ett säkert sätt. Det kan du göra genom att titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen.
 • Använd enbart kemiska produkter på det sätt som de är tänkta att användas. Använd till exempel inte lim som ingrediens i hemmagjort slajm, eftersom limmet inte är tillverkat med hänsyn till att barn är särskilt känsliga för kemiska ämnen.
 • Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten.
 • Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Dessa förslutningar går fortfarande för barn att få upp. Det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter att du har använt produkten.
 • Produkter som är varningsmärkta med en dödskalle är så hälsofarliga att de vanligtvis inte får säljas till privatpersoner men det finns undantag, exempelvis bensin. På nätet kan det ibland vara lite lättare att oavsiktligt klicka hem en dödskallemärkt produkt. Var därför extra uppmärksam på denna varningsmärkning när du handlar på nätet. Läs mer här om märkning och farosymboler.
 • Du som vill handla myggmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel på nätet behöver ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.
 • Titta efter åldersgränser innan du applicerar mygg- eller fästingmedel på små barn. Applicera gärna på barnens kläder istället för på huden.
 • Du som privatperson får inte själv installera luftvärmepumpar. Om luftvärmepumpen installeras på ett felaktigt sätt kan det komma ut kemikalier i luften som bidrar till jordens klimatförändringar. Därför är det viktigt att du hittar ett proffs som kan installera luftvärmepumpen åt dig.

Du har rätt till information

Alla farliga kemiska produkter, exempelvis tändvätska, diskmedel, tvättmedel, propplösare, bekämpningsmedel och sådant, ska innehålla varningsmärkning och information på produktens förpackning om hur du ska kunna använda produkten på ett säkert sätt. Om du ska köpa ett bekämpningsmedel mot till exempel insekter, möss eller ett desinfektionsmedel så har affären skyldighet att informera dig speciellt om hur du använder produkten på ett säkert sätt. Det kan vara att det på förpackningens framsida tydligt står att du ska läsa produktens etikett och annan produktinformation före användning. Det kan också vara att denna upplysning finns på en skylt på hyllan i affären. På bekämpningsmedel måste det finnas information på svenska om hur man använder medlet säkert.

Avfall och återvinning

Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall. Läs på förpackningen på kemiska produkter om hur du ska hantera produkterna och dess förpackningar när de har blivit avfall. Lämna in produkterna som farligt avfall på en återvinningscentral.

Brandsläckare är farligt avfall

Handbrandsläckare kan innehålla miljöfarliga ämnen, exempelvis högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som stannar kvar väldigt länge i miljön. Brandsläckarna räknas som farliga avfall och tas om hand på olika sätt i olika kommuner. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Information om olika typer av handbrandsläckare på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om högfluorerade ämnen (PFAS)

Senast uppdaterad 16 december 2021