Illustration med förpackningar för kemiska produkter som har etiketter med farosymboler.

Minska risken för olyckor

Innehållsförteckning:

Förvara alla kemiska produkter så att barn inte ser eller kommer åt dem. Då minskar du risken för att barnen skadas av produkterna.

Förvara detta oåtkomligt för barnen

 • Alla kemiska produkter som är märkta med farosymboler.
 • Knappcellsbatterier och sådant som innehåller knappcellsbatterier, exempelvis gratulationskort med ljud, klockor och febertermometrar. Batterierna kan orsaka allvarlig frätskada om ett barn sväljer det.
 • Vätskefyllda saker med olikfärgade vätskor, till exempel lavalampor och lysstavar.
 • Oljelampor.
 • Annat som kan leda till olyckor med barn och kemikalier, exempelvis läkemedel, e-cigaretter och tobak.

Råd om farliga kemiska produkter

 • Se till att barn inte är i närheten när du ska använda farliga kemiska produkter.
 • Ett bra sätt att minska risken för olyckor är att fundera över om du verkligen behöver en viss kemisk produkt som du överväger att köpa.
 • Vissa kemiska produkter, exempelvis frätande propplösare, är så farliga att det kan vara bra att att inte ha dem hemma överhuvudtaget i ett hem där det bor barn.
 • Alla farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler som informerar om faran. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen, innan du köper produkten från en butik eller på nätet, så att du vet hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt när du får hem den.
 • Använd enbart kemiska produkter på det sätt som de är tänkta att användas. Använd till exempel inte lim som ingrediens i hemmagjort slime, eftersom limmet inte är tillverkat med hänsyn till att barn är särskilt känsliga för kemiska ämnen.
 • Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten.
 • Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Dessa förslutningar går fortfarande för barn att få upp. Det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning.
 • Produkter som är varningsmärkta med en dödskalle är så hälsoskadliga att de vanligtvis inte får köpas eller användas av privatpersoner. Det kan vara särskilt bra att komma ihåg när du handlar produkter över nätet, där det kanske är lättare att komma åt sådana produkter.
 • Du som vill handla myggmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel på internet behöver ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.
 • Titta efter åldersgränser när du applicerar mygg- eller fästingmedel på små barn. Applicera gärna på barnens kläder istället för på huden.
 • Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall. Läs på förpackningen på kemiska produkter om hur du ska hantera produkterna och dess förpackningar när de har blivit avfall. Lämna in produkterna som farligt avfall på en återvinningscentral.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om en person får i sig, eller på sig, något som kan vara hälsoskadligt.

Senast uppdaterad 2 september 2020