Kemikaliesmart skola och förskola

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har Kemikalieinspektionen tagit fram ett pedagogiskt material om kemikalier, som en del av hållbarhetscertifieringen Grön Flagg. Grön Flagg är en certifiering som förskolor och skolor över hela landet har möjlighet att ansluta sig till.

På Håll Sverige Rent kan du hitta det pedagogiska materialet för en kemikaliesmart förskola och skola.

Läs mer på Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Så här skriver Håll Sverige Rent om Grön Flagg

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges förskolor och skolor, med både lärare och elever, omsätter vi kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Medlemsskolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer.

Senast uppdaterad 2 september 2020