Digitalt läromedel för skolelever om kemikalier

Läromedlet hannashus.se kan användas i skolundervisningen eller av barnen själva i hemmet. Hannashus lär barn och ungdomar att bli mer medvetna om riskerna med kemikalier och kemiska produkter.

Om läromedlet

Många vanliga hushållskemikalier kan ha farliga egenskaper och barn kan därför träffa på farliga kemikalier i sina hem.

Finn farorna i Hannas hus hjälper barn att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemikalier och hur man kan handskas med dem på ett säkert sätt.

Materialet ger också barnen ny kunskap om vissa grundläggande kemiska termer och kemikaliers skadliga effekter på människors hälsa och på miljön.

Ramberättelse

Hanna har tråkigt. Hela familjen städar och fixar hemma idag. Hannas mamma har sagt till henne att hålla sig ur vägen. ”Det kan vara farligt att städa”, säger hon. Hanna bestämmer sig för att ta reda på varför. Hon tar sin kamera och tar bilder av familjen när de städar och fixar.

Webbplatsen innehåller

Fyra lektionsplaner

Lektionsplan nr 1 riktar sig till årskurs 2 och 3, och lektionsplanerna nr 2, 3 och 4 riktar sig till årskurserna 4 till 6.

Nio situationer i Hannas hus

Hannas familj städar huset med produkter märkta med faropiktogram.

Tre artiklar - om kemikalier, hälsa och miljö

Tre artiklar med nära koppling till lektionsplanerna för årskurs 4 till 6.

En quiz om faropiktogram

Eleverna kan testa hur många av faropiktogrammen de känner igen.

En översikt över de nio faropiktogrammen

En förklaring till varje piktogram.

Läs mer i lärarhandledningenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2 september 2020