Bild på en planta mellan någons två handflator.

Växtskyddsmedel är ett bekämpningsmedel.

Växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Växtskyddsmedel är medel som du kan använda för att skydda dina växter mot ohyra och sjukdomar eller för att få bort oönskade växter och ogräs i trädgården. I Sverige är det bara tillåtet att använda växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedel fungerar genom att skada levande organismer. Därför kan de även innebära risker för andra organismer än de som du vill bekämpa.

Några snabba råd om växtskyddsmedel

 • Använd i första hand andra metoder för att få en livskraftig och frisk odling.
 • Använd bara växtskyddsmedel när det är nödvändigt.
 • Välj medel med så låga risker som möjligt.
 • Använd bara använda godkända medel, och följ alltid anvisningarna på etikett och i bruksanvisning.

Använd bara godkända växtskyddsmedel

För att du ska få använda ett växtskyddsmedel i Sverige måste det ha ett gällande godkännande från oss på den svenska Kemikalieinspektionen. Innan ett medel godkänns bedömer vi vilka risker medlet har för hälsa och miljö. Vi ger också villkor för hur medlet ska användas för att vara säkert. Villkoren ska stå på förpackningen och i bruksanvisningen. Genom att följa villkoren använder du medlet på ett säkert sätt. Innan ett medel blir godkänt har det också utvärderats av Jordbruksverket att det fungerar effektivt och att medlet inte skadar de växter som det ska skydda.

Alla godkända och tidigare godkända växtskyddsmedel finns registrerade i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen

 • har svensk etikett och bruksanvisning
 • har ett fyrsiffrigt registreringsnummer eller ett nummer som börjar med koden PHT-
 • finns med i Bekämpningsmedelsregistret. Där kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt att använda.

När ny kunskap om risker kommer fram så händer det att växtskyddsmedel dras tillbaka eller får nya villkor för säker användning. Medel som har gått ut eller som inte längre är tillåtna att använda ska lämnas till din kommun som miljöfarligt avfall.

Kontrollera om medlet är godkänt i Sverige

Om du vill köpa ett växtskyddsmedel på internet, kontrollera först att medlet har ett gällande svenskt registreringsnummer. Annars får du inte använda medlet i Sverige. Vid e-handel ska du alltid få all faroinformation om produkten redan innan du genomför köpet. Titta på villkoren för användning innan du köper produkten för att avgöra om du kan använda produkten på det sätt som du vill.

Det är inte tillåtet för privatpersoner att ta in växtskyddsmedel till Sverige från andra länder. Det gäller även om du beställer en produkt via e-handel.

Använd enbart växtskyddsmedel märkta med klass 3

Godkända växtskyddsmedel delas in i så kallade behörighetsklasser. Medel godkända i klass 3 är de enda du som privatperson får använda.

Medel i klass 3 har lägre risker eftersom de innehåller ämnen med låg eller begränsad risk. Några exempel på medel som du får använda är:

 • ogräsmedel med ättiksyra, pelargonsyra eller kaprin- och kaprylsyra
 • mossmedel med järnsulfat
 • snigelmedel med järnfosfat
 • svampmedel med svavel
 • viltavskräckning med fårtalg.

Nya regler från och med 1 oktober 2021

Den 1 oktober införs ett förbud i Sverige mot användning av vissa växtskyddsmedel. Förbudet gäller i vissa områden som till exempel i trädgårdar och runt bostadshus, på kolonilotter eller på krukväxter hemma. Medlen kommer också att bli förbjudna att använda på vissa allmänna platser som skolgårdar, lekplatser och i parker. För dig som privatperson innebär det att du inte längre får använda växtskyddsmedel som innehåller glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid.

Läs gärna Kemikalieinspektionens pressmeddelande om förbudet som införs 1 oktober.

Läs mer om förbudet på våra sidor som riktar sig till företag.

Speciella regler kan komma att gälla för bekämpning av invasiva växter som till exempel parkslide. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för sådana regler.

Läs mer om bekämpning av invasiva arter hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Använd alternativ till växtskyddsmedel

Så här kan du skydda din trädgård mot svamp- och insektsangrepp utan att använda kemiska växtskyddsmedel:

 • välj motståndskraftiga plantor
 • förkultivera jorden
 • använd odlingsvävar
 • duscha plantor med vatten för att få bort till exempel bladlöss
 • använd ogräshacka mot ogräs
 • dränera trädgården
 • gödsla
 • beskär träd och buskar.

Bekämpning med allmänkemikalier

Vissa allmänkemikalier, till exempel salt, såpa och vinäger, är populära att använda i trädgården. Men du får bara använda allmänkemikalier som är godkända för användning som växtskydd. Det är till exempel inte tillåtet att sprida ut salt mot ogräs, eller att spruta bladlöss med en egen blandning ur städskåpet. Men det finns drygt tjugo olika hushållskemikalier och andra ämnen som du får använda. Exempel på sådana allmänkemikalier är nässelextrakt, fruktsocker, solrosolja och vinäger mot bland annat svampsjukdomar som mjöldagg, eller mot bladlöss och andra skadeinsekter. Information om hur de får användas för växtskydd hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Information om allmänkemikalier för växtskydd finns hos Jordbruksverket (PDF 857 kB). Länk till annan webbplats.

Biologisk bekämpning med nyttodjur

Vissa maskar (så kallade nematoder), insekter och spindeldjur kan användas för att bekämpa växtskadegörare. Exempel är nematoder mot sniglar, och insekter och kvalster som angriper olika växtskadedjur. Dessa djur används idag mest i yrkesmässig växthusodling, men är tillåtna att användas även av privatpersoner. Naturvårdsverket godkänner vilka arter som får användas i Sverige.

Listan med godkända arter finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Växtskyddsmedel kan påverka komposten

Tänk på att krukväxter och snittblommor som du köper i butiken kan vara behandlade med kemiska växtskyddsmedel. En del av medlen innehåller ämnen som påverkar växternas tillväxt och kan finnas kvar under lång tid i växter och i jord. Därför kan det vara bra att undvika att kompostera krukväxter och snittblommor. Ämnena som påverkar tillväxten skulle kunna finnas kvar i din kompost och riskerar i så fall att påverka de växter du odlar i kompostjorden eller de växter du gödslar med kompostjorden.

Senast uppdaterad 16 december 2021