Illustration med ett barn som sover i sin säng, månen lyser in genom fönstret, en katt sover på en stol vid ett bord.

Barn är särskilt känsliga

Barn är särskilt känsliga mot farliga kemiska ämnen. Därför är det bra med kunskap som kan göra det lättare för dig att göra medvetna och kemikaliesmarta val i vardagen och skydda barnen bättre.

Det ofödda barnet

Under graviditeten sker en snabb utveckling av det ofödda barnet och under den tidiga utvecklingen är fostret extra känsligt. Moderkakan fungerar som en skyddande barriär mellan mamma och barn, men den skyddar inte mot allt. Därför är det bra att redan som blivande förälder göra medvetna och kemikaliesmarta val i vardagen för att ge barnet ett så bra skydd som möjligt.

När barnet är fött

Hos det nyfödda barnet och även hos de lite större barnen är det framför allt de organsystem som utvecklas mest efter födseln som är känsligast, till exempel immunförsvaret och hjärnan. Hjärnan är extra utsatt eftersom de skyddssystem som vuxna har inte har utvecklats färdigt hos barn.

Det finns också andra faktorer som gör barn särskilt utsatta. Barn andas snabbare och de äter och dricker mer i förhållande till sin vikt än vad vuxna gör. De riktigt små barnen utforskar vanligtvis sin omgivning genom att känna och smaka på saker, vilket också gör dem särskilt utsatta. Barn som kryper och leker mycket på dammiga golv utsätts också för en ökad mängd kemiska ämnen, eftersom kemikalier i luften kan samlas i damm. Bra ventilation minskar mängden kemikalier både i luften och i damm

Läs våra tips för en kemikaliesmart vardag

Senast uppdaterad 2 september 2020