Visa hela kalendern

Safer Chemicals Conference 2020

Kalender 02 juni 2020

Den 2 juni arrangerar den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA webbkonferensen Safer Chemicals Conference 2020. Konferensen är öppen för alla, men riktar sig främst till dig som säljer varor som innehåller SVHC-ämnen och till dig som säljer farliga kemiska produkter och behöver lämna uppgifter för giftinformation enligt bilaga VIII i CLP-förordningen.

Konferensen kommer bland annat ta upp hur företag kan förbereda sig för nya EU-krav som börjar gälla nästa år. Konferensen är gratis och helt webbaserad. Konferensen hålls på engelska och börjar sändas 08:00 svensk tid.

Program

Session 1: Safer chemicals for a greener Europe

 • EU goals for safer chemicals
 • Delivering on safer chemicals

Session 2: Tracking substances of concern

 • How to track hazardous sustances in the supply chain
 • Get prepared to notify substances of concern in products
 • Managing substances of concern in products
 • Using data on harmful chemicals to improve circularity
 • Demo: How to notify articles containing substances of very high concern

Session 3: Harmonised information for poison centres

 • Harmonised information improving emergency response in poison centres
 • IT solution – latest developments
 • How to apply the UFI code in labelling
 • What you should know before preparing your notifications
 • Steps to take as industry
 • Notification tools: paint industry perspective
 • Demo: How to prepare a poison centre notification

På ECHAs webbplats hittar du programmet och information om talare. I det preliminära programmet fanns ett pass om biocidprodukter, men det är flyttat till i höst.

Mer information
Läs mer om konferensen på ECHAs webbplats.